Pradžia
lt

Archeografijos skyrius įsteigtas 1989 m. balandžio 3 dieną.

Vedėjai

Dr. habil. Antanas Tyla, 1989 04 03 – 1992 04 16.

Dr. Egidijus Banionis, 1992 04 21 – 1993

Dr. Algirdas Antanas Baliulis, 1994 12 01 – 1999 12 3.

Dr. Artūras Dubonis,  2000 01 01 – 2020 10 31.

Dr. Robertas Jurgaitis, nuo 2020 11 03. 

Archeografijos skyriuje dirba 9 etatiniai darbuotojai. Mokslinis personalas: penki hum. m. daktarai D. Antanavičius, J. Drungilas, A. Dubonis, R. Ragauskienė, A. Ryčkov. Techninis personalas: archeografijos specialistai: E. Deveikytė, I. Ilarienė, L. Karalius ir laborantė A. Polinkevičiūtė. Skyrius vykdo ilgalaikę institucinę MTEP programą „Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimas“ (2017–2021 m.; vadovas A. Dubonis). Patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministrės 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-27.

Skyriuje vykdomi mokslinių tyrimų projektai

 • „Vilniečio Bazilijaus Hiacintijaus „Panegirika Polocko atgavimo proga“ (1580 m.): autorystės atribucija, teksto šaltiniai ir kontekstai“, 2019–2020 m., LMT lėšos (projekto vadovas – D. Antanavičius).

Skyriuje įvykdyti mokslinių tyrimų projektai

 •  Lietuvos Metrika: tyrimai ir leidyba, 2009–2011 m. (Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa) (projekto vadovas – D. Antanavičius).
 • Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos mokslininkų bendradarbiavimas publikuojant ir tyrinėjant Lietuvos Metriką: Lietuvos patirties sklaida ir perteikimas, 2009 m. (Užsienio reikalų ministerija). (projekto vadovas – D. Antanavičius).
 • „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitų (1543–1548) publikavimas ir tyrimas“, 2011–2012 m. (projekto vadovas – D. Antanavičius).
 • „XVI a. Kauno miesto savivaldos institucijų rankraštinių aktų knygų rengimas spaudai“, 2011–2013 m. (projekto vadovas – D. Antanavičius)
 • „Lietuvos Metrikos 13, 18 ir 32 knygų ir informacinio leidinio „Lietuvos Metrika: bendra praeitis – bendra dabartis“ parengimas spaudai“, LII ir Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutas, 2011 m. (projekto vadovas – D. Antanavičius).
 • "XVII a. vidurio Sapiegų archyvo rankraštinio inventoriaus tyrimas ir parengimas spaudai", 2012 – 2014 m. (Lietuvos mokslo taryba). (projekto vadovas – D. Antanavičius).
 • "Lietuvos Metrikos rengimas, tyrinėjimas ir publikavimas Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje", 2012 m. (LR Užsienio reikalų ministerija) (projekto vadovas – D. Antanavičius).
 • XVI a. Kauno miesto tarybos ir vaito rankraštinių knygų rengimas spaudai ir publikavimas (2014–2015 m.) (vadovas – D. Antanavičius).
 • „Vilniaus katedros kapitulos seniausios posėdžių protokolų knygos (1503–1533 m.) kritinis leidimas“, (2015 m. – 2018 m. ) (projekto vykdytojas D. Antanavičius).
 • LMT sklaidos projektas: Monografijos „Dingę istorijoje: privatūs XVI a. Lietuvos bajorijos archyvai“ publikavimas (sut. Nr. LIT–15023),  (2015 m.) (projekto vadovė – R. Ragauskienė).
 • LMT sklaidos projektas: Lietuvos Metrikos ir kitų LDK istorijos šaltinių leidyba. Lietuvos Metrika. (sut. Nr. LIT–5–33), trukmė 2012 m. –2013 m., (projekto vadovė – R. Ragauskienė).
 • Lenkijos humanistikos vystymo programa (Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego RP „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki“ w latach 2012–2015, grant Nr. 12H 11 0016 80): tema: „Od szlachty do ziemiaństwa. Geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej Rzeczypospolitej“ (projekto dalyvė – R. Ragauskienė).

Skyriaus leidžiamas periodinis leidinys

 • Istorijos šaltinių tyrimai, kn. 1–6. Redkolegijos pirm. A. Dubonis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2008–2018.
 • Lietuvos Metrikos naujienos „Lietuvos istorijos metraščio“ mokslinis-informacinis priedas nr. 1–16. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1997–2019.

Reikšmingi skyriaus darbuotojų darbai

Dubonis, A., Antanavičius, D., Ragauskienė, R., Šmigelskytė-Stukienė, R. Susigrąžinant praeitį. Lietuvos Metrikos istorija ir tyrimai. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. 288 p.: il. ISBN 978-609-8183-20-7

Lietuvos Metrika:

 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 1 (1380–1584) / užrašymų knyga 1 = Литовская Метрика: книга записей 1 / parengė A. Baliulis ir R. Firkovičius, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, 207 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 3 (1440–1498) / užrašymų knyga 3 = Литовская Метрика: книга записей 3 / parengė L. Anužytė ir A. Baliulis, Vilnius: Žara, 1998, 165 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 4 (1479–1491) / užrašymų knyga 4 = Литовская Метрика: книга записей 4 / parengė L. Anužytė, Vilnius: Žara, 2004, 285, [3] p.
 • Lietuvos Metrika (1427–1506): knyga Nr. 5 / užrašymų knyga 5 = Литовская Метрика: книга записей 5 / parengė E. Banionis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 402 p.
 • Lietuvos Metrika. Kn. 6: (1496-1506); Užrašymų knyga 6, parengė Algirdas Baliulis, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007, 517 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 8 (1499–1514) / užrašymų knyga 8 = Литовская Метрика: книга записей 8 / parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, D. Antanavičius, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995, 708 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 9 (1511–1518) / užrašymų knyga 9 = Metryka Litewska: księga Nr 9 / 9 księga wpisów / Księga-kontynuacja (1508–1518) / wydał K. Pietkiewicz; [lietuviškus tekstus parengė A. Baliulis], Vilnius: Žara, 2002, 615, [1] p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 10 (1440–1523) / užrašymų knyga 10 = Литовская Метрика: книга записей 10 / parengė E. Banionis ir A. Baliulis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, 178 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 11 (1518–1523) / įrašų knyga 11 = Литовская Метрика: книга записей 11 / parengė A. Dubonis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, 227 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 12 (1522–1529) / užrašymų knyga 12 = Литовская Метрика: книга записей 12 / parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis, Vilnius: Žara, 2001, 854, [2] p.
 • Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская Метрика. Knyga Nr. 14 (1524–1529); Užrašymų knyga 14 / parengė D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba) ir L. Karalius, Vilnius: LII leidykla, 2008, 642 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 15 (1528–1538) / užrašymų knyga 15 = Литовская Метрика: книга записей 15 / parengė A. Dubonis, Vilnius: Žara, 2002, 447 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 25 (1387–1546) / užrašymų knyga 25 = Литовская Метрика: книга записей 25 / parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, XXII, 460 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 51 (1566–1574) / užrašymų knyga 51 = Литовская Метрика: книга записей 51 / parengė A. Baliulis, A. Ragauskas ir R. Ragauskienė, Vilnius: Žara, 2000, 486 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 52 (1569–1570) / užrašymų knyga 52 = Литовская Метрика: книга записей 52 / parengė A. Baliulis ir R. Firkovičius, Vilnius: Žara, 2004, 224 p.
 • Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Metryka Litewska. Knyga Nr. 71 (1585–1586). Užrašymų knyga 71, parengė D. Antanavičius, Vilnius: LII leidykla, 2008, 146 p.
 • Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Metryka Litewska. Kn. 523: (1528); Viešųjų reikalų knyga 1 / parengė Algirdas Baliulis, Artūras Dubonis, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006, 280 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 530 (1566–1572) / viešųjų reikalų knyga 8 = Литовская Метрика: книга публичных дел 8 / parengė D. Baronas ir L. Jovaiša, Vilnius: Žara, 1999, 116 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 531 (1567–1569) / viešųjų reikalų knyga 9 = Литовская Метрика: книга публичных дел 9 / parengė L. Anužytė ir A. Baliulis, Vilnius: Žara, 2001, 279, [1] p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 532 (1569–1571) / viešųjų reikalų knyga 10 = Литовская Метрика: книга публичных дел 10 / parengė L. Anužytė ir A. Baliulis, Vilnius: Žara, 2001, 155, [1] p.
 • Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Metryka Litewska. Knyga Nr. 556: (1791–1792); Viešųjų reikalų knyga 35 / parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Edmundas Rimša], Vilnius: Versus aureus, 2005, 200 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 564 (1553–1567) / viešųjų reikalų knyga 7 = Литовская Метрика: книга публичных дел 7 / parengė A. Baliulis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996, 205 p.
 • Lietuvos Metrika Kn. Nr. 567: (1567–1571); Surašymų knyga 10 / parengė Algirdas Baliulis, Vilnius: Versus aureus, 2006, 72 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 594: (1585–1600) = Lithuanian Metrica: book No 594 = Metryka Litewska: księga 567 / parengė A. Baliulis, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006, 297, [1] p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 19 (1535–1537) / užrašymų knyga 19 = Metryka Litewska: księga 19, parengė D. Vilimas, Vilnius: LII leidykla, 2009, 362 p.
 • Lietuvos Metrika: knyga Nr. 20 (1536–1539) / užrašymų knyga 20 = Metryka Litewska: księga 20, parengė R. Ragauskienė, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba), Vilnius: LII leidykla, 2009, 442, [1] p.
 • Lietuvos metrika. Knyga Nr. 593 (1585–1604 m.). Diplomatinių reikalų knyga, parengė A. Baliulis, Vilnius, LII leidykla, 2009, 294 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22 (1547) / užrašymų knyga 22 = Lithuanian Metrica: book no 22, parengė A. Blanutsa, D. Vashchuk, D. Antanavičius, Vilnius: LII leidykla, 2010. 176 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 276 (1584, 1586, 1597) / teismų bylų knyga 62 = Lithuanian Metrica: book no 276, parengė D. Antanavičius, Vilnius: LII leidykla, 2010. 308 p.
 • Lietuvos metrika Kn. 37: (1552-1561); Užrašymų knyga 37/ Lithuanian Metrica: Book No. 37 Book of Inscriptions 37/ Parengė Darius Baronas - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011, -632 p. – Tekstas liet.,lot., senąja rusų (gudų) k. ISBN 978-9955-847-49-6
 • Lietuvos Metrika (1506-1539) Kn. 7, Užrašymų knyga 7 / Lithuanian Metrica: Book No. 7. Book of Inscriptions 7 / Parengė Inga Ilarienė, Laimontas Karalius, Darius Antanavičius. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – XXX, 1012 p . Santr, angl.. Bibliogr. išnašose. – R-klės: p. 771-1001. ISBN 978-9955-847-50-2
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5 (1427–1506). Užrašymų knyga 5 / Lithuanian Metrica: Book No. 5. Book of Inscriptions 5 / Parengė A. Baliulis, A. Dubonis, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba). Vilnius: LII leidykla, 2012. -586 p. ISBN 978-9955-847-52-6
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 32 (1548–1549). Užrašymų knyga 32, parengė Andrij Blanutsa, Dmitro Vashchuk, Darius Antanavičius, Eglė Deveikytė. Vilnius: LII leidykla, 2012 (164 p.). ISBN 978-9955-847-57-1.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 49 (1566–1572). Užrašymų knyga 49 / Lithuanian Metrica: Book No. 49 (1566–1572). Book of Inscriptions 49 / Литовская Метрика. Книга № 49 (1566–1572). Книга записей 49. Parengė Eglė Deveikytė. Vilnius: LII leidykla, 2014. XVI, 180 p. ISBN 978-9955-847-81-6
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 17 (1530 – 1536). Užrašymų knyga 17. Lithuanian Metrica. Book No. 17. Book of Inscription 17. Литовская Метрика. Книга № 17. Книга записей 17. Parengė L. Karalius ir D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba), Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. XLVI, 706 p., 350 egz. ISBN 978-9955-847-92-2.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 29 (1546–1547). Užrašymų knyga 29. Lithuanian Metrica: Book No. 29 Book of Inscriptions 29 (1546–1547). Литовская Метрика. Книга 29. Книга записей 29, parengė I. Ilarienė, Vilnius, 2016. XXXII, 236 p. ISBN 978-609-8183-15-3.
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 47 (1565–1567). Užrašymų knyga 47. Lithuanian Metrica: Book No. 47 (1565–1567). Book of Inscriptions 47. Литовская Метрика. Книга № 47 (1565–1567). Книга записей 47. Parengė E. Deveikytė, G. Lesmaitis. Vilnius: LII leidykla, 2018. ISBN 978-609-8183-41-2
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 21 (1536–1537). Užrašymų knyga 21 / Lithuanian Metrica. Book No. 21. Book of Inscriptions 21 (1536–1537) / Литовская Метрика. Книга 21. Книга записей 21 / Parengė A. Dubonis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. XXXII, 350, [2] p.: il. ISBN 978-609-8183-60-3
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 226 (1532–1534). 7-oji Teismų bylų knyga. Lithuanian Metrica. Book No. 226. Court record book No 7 (1532–1534). Литовская Метрика. Книга 226. 7-ая книга судных дел. Parengė L. Karalius. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. XXXI, 193, [1] p., il. ISBN 978-609-8183-61-0
 • Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 273 (1579–1580). 59-oji Teismų bylų knyga. Lithuanian Metrica. Book No. 273. Court record book No 59 (1579–1580). Литовская Метрика. Книга 273. 59-ая книга судных дел. Parengė D. Antanavičius. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. XXXIX, 319, [1] p., il. ISBN 978-609-8183-68-9

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai.

 • T. 1: Joniškis, Jurbarkas / sudarė A. Tyla, Vilnius: Mokslas, 1991, 292 p.
 • T. 2: Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, Vladislavovas / sudarė Antanas Tyla, Dainius Žygelis; spaudai parengė A. Tyla, D. Žygelis, R. Firkovičius, D. Antanavičius; pratarmę parašė A. Tyla, Vilnius: Pradai, 1997, 366 p.
 • T. 3: Kėdainiai / sudarė A. Tyla; parengė A. Tyla, R. Firkovičius, D. Antanavičius, Vilnius: LII leidykla, 2002, 610 p.
 • T. 4: Alytus / sudarė A. Tyla; spaudai parengė D. Antanavičius, J. Drungilas, R. Firkovičius, A. Tyla, Vilnius: LII leidykla, 2006, 490 p.
 • T. 5: Merkinė / sudarė A. Baliulis; parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, R. Firkovičius, Vilnius: LII leidykla, 2007, 680 p.
 • T. 6: Trakai / sudarė A. Baliulis; spaudai parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, R. Firkovičius, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008, 704 p.
 • T. 7: Merkinės miesto aktai (1598–1627) / sudarė A. Baliulis; parengė D. Antanavičius, A. Baliulis, R. Firkovičius, Vilnius: LII leidykla, 2010. 1040 p.
 • T. 8: Lazdijai, Simnas, parengė Jonas Drungilas. Vilnius: LII leidykla, 2013. 338 p. ISBN 978-9955-847-66-3
 • Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, t. 3, Vilnius: LII leidykla, 2001, 270, [2] p.
 • A. Mackavičius. Žemaitijos valsčių surašymas 1537–1538 m. / parengė Konstantinas Jablonskis; [įvadas A. Tylos; tekstą spaudai parengė ir rodykles sudarė Algirdas Baliulis], Vilnius, Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2003, 452 p.

Lietuvos Metrikos Naujienos, Vilnius: LII

   • Nr. 3–1999, 35 p.
   • Nr. 4–2000, 31 p.
   • Nr. 5–2001, 36 p.
   • Nr. 6–2002, 44 p.
   • Nr. 7–2003, 48 p.
   • Nr. 8–2004/2005, 65 p.
   • Nr. 9–2006, 41 p.
   • Nr. 10–2007/2008, 52 p.
   • Nr. 11–2009, 38, [1] p.
   • Nr. 12–2010. 44,[1] p.
   • Nr. 13–2012, 40 p.
   • Nr. 14-2012/2013, 34p.
   • Nr. 15–2014/2015, 44 p.
   • 16–2016/2018, 45, [1] p.

Новости Литовской Метрики, Vilnius: LII

   • № 3–1999, 42 с.
   • № 4–2000, 36 с.
   • № 5–2001, 39 с.
   • № 6–2002, 54 с.
   • № 7–2003, 54 с.
   • № 8–2004/2005, 69 c.
   • № 9–2006, 46 c.
   • № 10–2007/2008, 60 c.
   • № 11–2009, 44 c.
   • № 12–2010, 46 с.
   • № 13–2012, 40 с.
   • № 14–2012/2013, 34c.
   • № 15-2014/2015, 48c.
   • № 16–2016/2018, 47, [1] c.

Konferencijų medžiaga:

 • Lietuvos Metrika = Литовская Метрика = Lithuanian Metrica: 1988 metų tyrinėjimai, Vilnius, 1992, 189, [2] p.
 • Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica: 1991–1996 metų tyrinėjimai [Investigations in 1991–1996], Vilnius, 1998, 294 p.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai: Faktas. Kontekstas. Interpretacija, sudarė A. Dubonis (redkol. pirm.) ir kt. Vilnius: LII leidykla, 2007, 452 p.

Kiti leidiniai: 

 • A. Šapoka. 1655 metų Kėdainių sutartis, arba švedai Lietuvoje 1655–1656 metais / parengė ir pratarmę parašė A. Tyla, Vilnius: Mokslas, 1990, 196 p.
 • K. Avižonis, Rinktiniai raštai, t. 4 / parengė A. Tyla ir A. Gustaitė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994, 1014 p.
 • Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriai / parengė A. Baliulis, Vilnius: Academia, 1994, 187 p.
 • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 1, sud. D. Antanavičius, D. Baronas; A. Dubonis (redkol. pirm.) ir kt. Vilnius: LII leidykla, 2008, 356 p. ISSN 2029-0705
 • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 2, sud. A. Dubonis; A. Dubonis (redkol. pirm.) ir kt. Vilnius: LII leidykla, 2010, 280 p. ISSN 2029-0705
 • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3, sud. D. Antanavičius; A. Dubonis (redkol. pirm.) ir kt. Vilnius: versus aureus, 2011. 222, [2] p. ISSN 2029-0705
 • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 4, sud. A. Dubonis. Vilnius: LII leidykla, 2012. 340, [2] p. ISSN 2029-0705
 • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5, sud. A. Dubonis. Vilnius: LII leidykla, 2014. 314, [2] p. ISSN 2029-0705
 • Istorijos šaltinių tyrimai, kn. 6, sud. A. Dubonis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. 393 p.; il. ISSN 2029-0705

 

Informacija atnaujinta 2020-11-23 09:22