Pradžia
lt
en

R.Jurgaitis | A. Dubonis | D. AntanavičiusK. ČižauskasR. Bedulskis | I. IlarienėJ. Drungilas | S. Glazauskaitė | L. Karalius | R. RagauskienėA. Ryčkov | A. Ščemeliova


Andželika Ščemeliova

Humanitarinių mokslų daktarė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

Gimė 1994 m. Nuo 2018 m. studijuoja jungtinėje Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto Istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūroje. Nuo 2019 m. 03 19 dirba Lietuvos istorijos instituto Archeografijos skyriuje. 2023 10 27 apsigynė daktaro disertaciją tema „Sutuoktinių santykiai stačiatikių kilmingųjų šeimoje ir jų reguliavimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasaulietinėje teisėje XV a. viduryje–XVI a. pabaigoje“. Vadovas – dr. A. Dubonis.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys 

 • LDK teisinė ir mentalinė kultūra XV–XVI a.
 • Sutuoktinių santykiai LDK kilmingųjų šeimoje XV–XVI a.
 • Turtiniai ir teisiniai LDK moters institutai XV–XVI a.

Straipsniai

 • Pacų giminės vedybinė politika ir žemėvalda XVI amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. In: Kauno istorijos metraštis. T. 20. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2022, p. 71–92. ISSN 1822-2617. DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8734.20.5
 • Teisėta santuoka pasaulietinėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje XVI amžiuje: terminai ir realijos. In: Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Aspects of Southeast Baltic Social History: The 14th to the 18th Centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais. T. 41. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2020, p. 125–143. ISSN 1392-4095.  DOI: https://doi.org/10.15181/ahuk.v41i0.2216

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 • „Przemoc w rodzinie szlacheckiej XVI w.: przyczyny i treść skarg kobiet na mężów“. XXXII konferencja Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Temat: "Kobiety w Wielkim Księstwie Litewskim". Varšuva, 2023 09 26–27. 
 • „Sutuoktinių meilė ir turtas Pacų giminėje XVI a.“. Tarptautinė mokslinė konferencija „LDK didikų Pacų giminė ir Lietuvos Barokas“. Kaunas, 2021 05 13–14.
 • „Tėvo vaidmuo vaikų santuokos sudaryme XVI a.: Lietuvos Statutų teisė ir praktika Žemaitijos žemės teismuose“. Nacionalinė konferencija ,,Krikščioniškieji mentalitetai vakarinėje LDK dalyje XV – XVIII a.“. Klaipėda, 2020 10 23.

Mokslinės išvykos į:

 • Vyriausiąjį senųjų aktų archyvą (Archiwum Główne Akt Dawnych, AGAD) – Varšuva (Lenkijos Respublika), 2019 05 27–2019 06 05.
 • Vyriausiąjį senųjų aktų archyvą (Archiwum Główne Akt Dawnych, AGAD), Varšuvos nacionalinę biblioteką (Biblioteka Narodowa w Warszawie) – Varšuva (Lenkijos Respublika), 2021 11 07–2021 11 13.
 • Kunigaikščių Čartoriskių biblioteką (Biblioteka Książąt Czartoryskich), Nacionalinį archyvą Krokuvoje (Archiwum Narodowe w Krakowie) ir Jogailos universiteto biblioteką (Biblioteka Jagiellońska) – Krokuva (Lenkijos Respublika), 2024 03 03–2024 03 16.

Kontaktai 

El. paštas – andzelika.scemeliova@istorija.lt

ORCID: Andželika Ščemeliova (0000-0002-2751-9473) (orcid.org)

Informacija atnaujinta 2024-05-27 14:00