Pradžia
lt
en

R.Jurgaitis | A. Dubonis  |  D. Antanavičius  | K. ČižauskasI. Ilarienė  |  J. Drungilas  |  L. Karalius  |  R. Ragauskienė  |  A. Ryčkov | A. Ščemeliova


Andželika Ščemeliova

Humanitarinių mokslų daktarė, specialistė laborantė

Gimė 1994 m. Nuo 2018 m. studijuoja jungtinėje Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto Istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūroje. Nuo 2019 m. 03 19 dirba Lietuvos istorijos instituto Archeografijos skyriuje. 2023 10 27 apsigynė daktaro disertaciją tema „Sutuoktinių santykiai stačiatikių kilmingųjų šeimoje ir jų reguliavimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasaulietinėje teisėje XV a. viduryje–XVI a. pabaigoje“. Vadovas – dr. A. Dubonis.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys 

  • LDK teisinė ir mentalinė kultūra XV–XVI a.
  • Sutuoktinių santykiai LDK kilmingųjų šeimoje XV–XVI a.
  • Turtiniai ir teisiniai LDK moters institutai XV–XVI a.

Straipsniai

  • Teisėta santuoka pasaulietinėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje XVI amžiuje: terminai ir realijos. In: Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Aspects of Southeast Baltic Social History: The 14th to the 18th Centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais. T. 41. Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2020, p. 125-143. ISSN 1392-4095.  DOI: https://doi.org/10.15181/ahuk.v41i0.2216
  • Pacų giminės vedybinė politika ir žemėvalda XVI amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. In: Kauno istorijos metraštis. T. 20. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 2022, p. 71-92. ISSN 1822-2617. DOI: https://doi.org/10.7220/2335-8734.20.5

Pranešimai mokslinėse konferencijose

  • „Tėvo vaidmuo vaikų santuokos sudaryme XVI a.: Lietuvos Statutų teisė ir praktika Žemaitijos žemės teismuose“. Nacionalinė konferencija ,,Krikščioniškieji mentalitetai vakarinėje LDK dalyje XV – XVIII a.“. Klaipėda, 2020 10 23.
  • „Sutuoktinių meilė ir turtas Pacų giminėje XVI a.“. Tarptautinė mokslinė konferencija „LDK didikų Pacų giminė ir Lietuvos Barokas“. Kaunas, 2021 05 13-14.

Kontaktai 

El. paštas - andzelika.scemeliova@istorija.lt

ORCID: Andželika Ščemeliova (0000-0002-2751-9473) (orcid.org)

       
Informacija atnaujinta 2023-11-16 12:53