Pradžia
lt
en
Leidžiamas nuo1996metų
Lietuvos Metrikos naujienos
ISSN 1392-3382 Nėra
Apie žurnalą
Redakcinė kolegija
Autorių dėmesiui
Redakcijos adresas
Lietuvos Metrikos naujienos Lietuvos Metrikos Naujienos. 15

Lietuvos Metrikos naujienose skelbiamos buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūrinio paveldo valstybėse naujausiai išleistų Lietuvos Metrikos knygų recenzijos, anotacijos ir pačių knygų rengėjų parašyti autoreferatai. Čia spausdinamos ir Lietuvos Metrikos tyrinėjimų aktualijos, diskusiniai straipsniai, reikšmingos nedidelės publikacijos. Leidinys reprezentuoja Lietuvos istorijos instituto vykdomą mokslinę Lietuvos Metrikos ir kitų istorijos šaltinių tyrimo ir publikavimo programą, supažindina su naujausiais šios srities tyrinėjimais kaimyninėse valstybėse Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Ukrainoje. Skirtas skleisti susijusią mokslinę informaciją Lietuvoje ir užsienyje. Kiekvienas Lietuvos Metrikos naujienų numeris leidžiamas ir rusų kalba.  

Žurnalo „Lietuvos metrikos naujienos“ tomų sąrašas:

 • Lietuvos Metrikos naujienos. 16-2016/2019. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 48 p. ISSN 1392-3382.
 • Lietuvos Metrikos naujienos. 15-2014/2015. – Vilnius: LII leidykla, 2016. – 44 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos. 14-2012/2013. – Vilnius: LII leidykla, 2014. – 34 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos. 13-2011. - Vilnius: LII leidykla, 2012. - 36 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos. 12-2010. - Vilnius: LII leidykla, 2011. - 42 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos. 11-2009. - Vilnius: LII leidykla, 2010. - 38 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 10-2007/8. - Vilnius: LII, 2009. - 52 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 9-2006. – Vilnius: LII leidykla, 2008. - 41 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 8-2004/2005. – Vilnius: LII leidykla, 2005. - 65 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 7-2003. – Vilnius: LII leidykla, 2005. - 47 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 6-2002. – Vilnius: LII leidykla, 2003. - 44 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 5-2001. – Vilnius: LII leidykla, 2002. - 34 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 4-2000. – Vilnius: LII leidykla, 2000. - 34 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 3-1999. – Vilnius: LII leidykla, 1999. - 32 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 2-1998. – Vilnius: LII leidykla. - 32 p., ISSN 1392-3382, ISBN 9986-780-19-5
 • Lietuvos Metrikos naujienos 1-1996/1997. – Vlnius: LII leidykla – 32 p. ISSN 1392-3382, ISBN 9986-780-10-1

Redakcinė kolegija:

Dr. Vytautas Petronis (Lietuvos istorijos institutas, Lietuva), redaktorius

Dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas, Lietuva), redaktoriaus pavaduotojas

Dr. Darius Baronas (Lietuvos istorijos institutas, Lietuva)

Prof. Richard Butterwick-Pawlikowski (University College London, Didžioji Britanija)

Prof. Robert Frost (Aberdyno Universitetas, Didžioji Britanija)

Dr. Saulius Grybkauskas (Lietuvos istorijos institutas, Lietuva)

Dr. Česlovas Laurinavičius (Lietuvos istorijos institutas, Lietuva)

Prof. Vėjas G. Liulevičius (University of Tennessee, Knoxville, JAV)

Prof. Mathias Niendorf (Greifsvaldo Universitetas, Vokietija)

Dr. Vasilijus Safronovas (Klaipėdos Universitetas, Lietuva)

Dr. Jolita Sarcevičienė (Lietuvos istorijos institutas, Lietuva)

Prof. Saulius Sužiedėlis (Milersvilio Universitetas, JAV)

Dr. Gintautas Sliesoriūnas (Lietuvos istorijos institutas, Lietuva)

Prof. David Smith (Glazgo Universitetas, Didžioji Britanija)

Dr. Aurimas Švedas (Vilniaus Universitetas, Lietuva)

Dr. Joachim Tauber (Nordost Instut, Vokietija)

Prof. Theodore R. Weeks (Southern Illinois University, Carbondale, Ill., JAV)

Prof. Amir Weiner (Stanford University, JAV)

Prof. Bradley Woodworth (University of New Haven, JAV)

Tekstai ir jų priedai priimami tik elektroninio pavidalo (el. paštu ar asmeniškai įteikiant laikmeną; dėl išimčių būtina tartis su redkolegijos pirmininku). Bylos rengiamos Microsoft Word aplinkoje. Tekstas rengiamas pagal lietuviškų rašmenų kodavimo standartus, kuriuos palaiko Microsoft Office 2000 ir vėlesnės versijos (Times New Roman šriftu, 12 pt dydžiu ir 1,5 intervalu, naudojami tik du stiliai „Normal“ ir „Footnote Text“). Iliustracijos pateikiamos tif., grafikai – Corel Draw formatu. Iliustracijos, lentelės, grafikai ir pan. spausdinami nespalvoti. Dėl spaudai teikiamo didesnio negu 1 autorinio lanko straipsnio, anotacijos ar recenzijos būtina iš anksto tartis su atsakomuoju sudarytoju dėl galimybės paskelbti tokios apimties darbą.
Darbus siųsti adresu: dubonis@istorija.lt  

Lietuvos Metrikos naujienos
Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5, 01108, Vilnius LIETUVA
Tel.: +370 5 262 68 48 Faksas: +370 5 261 14 33
El. paštas: dubonis@istorija.lt

Lietuvos Metrikos Naujienos. 15 Turinys  
PRATARMĖ 4
Eglė Deveikytė Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 49 (1566–1572). Užrašymų knyga 49 5
Laimontas Karalius Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 17 (1530–1536). Užrašymų knyga 17 7
Irena Valikonytė Lietuvos Metrika (1559–1563). 40-oji Teismų bylų knyga 11
Lirija Steponavičienė Lietuvos Metrika (1565–1566). 50-oji Teismų bylų knyga 17
Andrius Jurkevičius Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскага. Кнiга № 272 (1576–1579). Кнiга судовых спраў № 58 21
Andrej Ryčkov Иван Грозный – завоеватель Полоцка (новые документы по истории Ливонской войны) (arba Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 573) 24
In memoriam Margarita Byčkova (1936 m. lapkričio 8 d. – 2014 m. liepos 5 d.) 27
SANTRUMPOS 32
Lietuvos Metrikos knygos, išleistos 1987–2015 metais 33
SUMMARY 41