Pradžia
lt
en

R. Banytė-Rowell | A. Čivilytė | V. Juodagalvis |  L. Kurila | G. Piličiauskas | V. Podėnas | A. Simniškytė-Strimaitienė | E. Svetikas | R. Vengalis | E. Pranckėnaitė | L. Gaižauskas | A. Janionis | V. Micelicaitė | M. Pilkauskas  | E. Simčenka | M. Valančius |  


Viktorija Micelicaitė

Doktorantė

Biografiniai duomenys:

Gimiau 1994 m. birželio 4 d. Utenoje. 2018 m. Vilniaus universiteto istorijos fakultete baigiau archeologijos specialybės bakalauro, 2020 m. – magistro studijas. Nuo 2020 m. esu Lietuvos istorijos instituto doktorantė. Rengiamos disertacijos tema – „Bendruomenių mityba Lietuvoje vėlyvajame bronzos amžiuje – romėniškame laikotarpyje (1100 m. pr. Kr.– 400 m. po Kr.)“.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys:

Vėlyvojo bronzos amžiaus bendruomenių mityba, zooarcheologija.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

  1. Micelicaitė, V., Piličiauskienė, G., Podėnas, V., Minkevičius, K., Damušytė, A., 2023. Zooarchaeology of the Late Bronze Age Fortified Settlements in Lithuania. Heritage 6 (1), 333–350. DOI:  https://doi.org/10.3390/heritage6010017.
  2. Podėnas, V., Garbaras, A., Micelicaitė, V., Minkevičius, K., Šapolaitė, J., Ežerinskis, Ž., Čivilytė, A., 2023. Diet of the fortified settlement communities in Lithuania from 1000 cal. BC to 200 cal. AD. Journal of Archaeological Science: Reports 51. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104184.
  3. Luik, H., Piličiauskienė, G., Podėnas, V., Micelicaitė, V., Minkevičius, K., Čivilytė, A., 2022. Animal Bones, Bone Artefacts and Bone Working at Late Bronze Age Fortified Settlements in North-Eastern Lithuania: Sokiškiai, Mineikiškės and Garniai I. Archaeologia Lituana 23, 237–268. DOI: https://doi.org/10.15388/ArchLit.2022.23.14.
  4. Podėnas, V., Minkevičius, K., Micelicaitė, V., Čivilytė, A., 2022. Fortify to develop contacts? A review of Late Bronze Age defensive systems in the East Baltic and new data from Mineikiškės fortified settlement. In: A. Bliujienė, V. Vaitkevičius (eds.) Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, p. 218–239 .
  5. Piličiauskienė, G., Kurila, L., Ežerinskis, Ž., Šapolaitė, J., Garbaras, A., Zagurskytė, A., Micelicaitė, V., 2022. Horses in Lithuania in the Late Roman–Medieval Period (3rd–14th C AD) Burial Sites: Updates on Size, Age and Dating. Animal, 12 (1549), p. 1–25, DOI: 10.3390/ani12121549.
  6. Piličiauskienė, G., Micelicaitė, V., 2021. Animal trade in Lithuania: Spread of foreign cattle in the Late Medieval and Early Modern Periods. In: K., Salmi, S. Niinimäki (eds.) Archaeologies of Animal Movement. Animals on the Move. Switzerland: Springer Cham, p. 95–104, DOI: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-68744-1_9
  7. Piličiauskienė, G., Micelicaitė, V., 2020. Zooarchaeology in Lithuania. Archaeologia Lituana, vol. 21, p. 155–168, DOI: https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.21.10

Kontaktai ir nuorodos:

El. paštas: viktorijamicelicaite@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0860-1866

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Viktorija-Micelicaite