Pradžia
lt
en

R. Banytė-Rowell | A. Čivilytė | V. Juodagalvis |  L. Kurila | G. Piličiauskas | V. Podėnas | A. Simniškytė-Strimaitienė | E. Svetikas | R. Vengalis | E. Pranckėnaitė | L. Gaižauskas | A. Janionis | V. Micelicaitė | M. Pilkauskas  | E. Simčenka | M. Valančius |  


Mantas Valančius

Doktorantas

Biografiniai duomenys:

Gimė Vilniuje 1995 m. vasario 15 d. 2018 Vilniaus universitete apgynė bakalauro darbą „Bedančiai ir bedantės: priešmirtinio dantų praradimo lytiniai skirtumai pasirinktose XVI-XVII a. populiacijose“. 2019 University College London apgynė magistro darbą „Investigating pastoralism at the southern periphery of the African Meroitic state through ceramic petrography, geochemistry and SEM-EDS: Jebel Moya, Sudan“. Nuo 2020 m. spalio mėn. Lietuvos istorijos instituto doktorantas. Rengiamos disertacijos tema „Geležies amžiaus keramika - kaita, judėjimas ir socialinių struktūrų iškilimas Lietuvoje“, darbo vadovas dr. Rokas Vengalis (LII).

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys:

Keramikos petrografija, medžiagų mokslo pritaikymas archeologijoje, R ir Python programavimo kalbų pritaikymas archeologiniams uždaviniams spręsti, burnos ertmės patologijos archeologinėje medžiagoje.

Kontaktai ir nuorodos:

El. paštas - mantas.valancius@istorija.lt, mantas@valanci.us.

ORCID - https://orcid.org/0000-0003-3312-0386.