Pradžia
lt
en

R. Banytė-Rowell | A. Čivilytė | V. Juodagalvis |  L. Kurila | G. Piličiauskas | V. Podėnas | A. Simniškytė-Strimaitienė | E. Svetikas | R. Vengalis | E. Pranckėnaitė | L. Gaižauskas | A. Janionis | V. Micelicaitė | M. Pilkauskas  | E. Simčenka | M. Valančius |  


Lukas Gaižauskas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas

Biografiniai duomenys

Gimiau 1991 m. Vilniuje. 2015 m. Vilniaus universiteto istorijos fakultete baigiau archeologijos specialybės bakalauro, 2017 m. – magistro studijas. Nuo 2020 m. esu Lietuvos istorijos instituto doktorantas. Rengiamos disertacijos tema – „Trumpalaikės vidurinio – vėlyvojo mezolito gyvenvietės ir veiklos vietos: struktūra ir funkcija“, vadovas – dr. Gytis Piličiauskas (LII).

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys

Akmens amžiaus gyvenviečių vidinė struktūra, akmens amžiaus titnago, kaulo-rago ir keramikos dirbinių gamybos technologija bei funkcija, keramikos tipologija ir gamybos pradžia, gyvenviečių archeologija.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

  1. Simčenka, E., Kozakaitė, J., Piličiauskienė, G., Gaižauskas, L., Piličiauskas, G. 2022. Human diet during the Stone Age and Early Metal Period (7000–1 cal BC) in Lithuania: an update. Radiocarbon, 1-19, DOI: https://doi.org/10.1017/RDC.2022.41
  2. Piličiauskas G., Kisielienė, D., Piličiauskienė, G., Gaižauskas, L., Kalinauskas, A. 2019. Comb Ware Culture in Lithuania: new evidence from Šventoji 43. Lietuvos Archeologija, 45, 67-103, DOI: https://doi.org/10.33918/25386514-045002
  3. Piličiauskas, G., Vaikutienė, G., Kisielienė, D., Damušytė, A., Piličiauskienė, G., Peseckas, K., Gaižauskas, L. 2019. A closer look at Šventoji 2/4 – a stratified stone age fishing site in Coastal Lithuania, 3200–2600 cal BC. Lietuvos Archeologija, 45, 105-143, DOI: https://doi.org/10.33918/25386514-045003.
  4. Troskosky, C. B., White, J. M., Gaižauskas, L. 2019. A unified model for the governing dynamics of agricultural frontier zones. Lietuvos Archeologija, 45, 145-167, DOI: https://doi.org/10.33918/25386514-045004.
  5. Gaižauskas, L. 2017. Neolitinio žeberklo gamyba ir ornamentavimas apskritimų motyvu naudojant titnaginius įrankius. In: Eksperimentinė archeologija. Materialaus paveldo rekonstrukcija (sud. D. Luchtanienė), II tomas, 81-94.

Kontaktai ir nuorodos:

El. paštas - lukas.gaizauskas0@gmail.com

ORCID - https://orcid.org/0000-0002-7056-3998

 

Informacija atnaujinta 2023-12-05 20:16