Pradžia
lt
en

R. Banytė-Rowell | A. Čivilytė | V. Juodagalvis |  L. Kurila | G. Piličiauskas | V. Podėnas | A. Simniškytė-Strimaitienė | E. Svetikas | R. Vengalis | E. Pranckėnaitė | L. Gaižauskas | A. Janionis | V. Micelicaitė | M. Pilkauskas  | E. Simčenka | M. Valančius |  


Andrius Janionis

Doktorantas

Biografiniai duomenys:

Gimė 1980 m. liepos 26 d., Šiauliuose. 2002 m. Vilniaus universitete baigė archeologijos bakalauro studijas, 2019 m. baigė archeologijos magistro studijas. Nuo 2019 m. – Lietuvos istorijos instituto doktorantas. Disertacijos numatoma tema „V-XV a. kalavijų raida Lietuvos archeologinės medžiagos archeometalurginių tyrimų kontekste“. Vadovė – dr. R.Banytė-Rovell (LII).

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys:

Archeometalurgija, kalavijų ir kitų ginklų tyrimai.

Mokslinės publikacijos:

  1. Janionis A. VLFBERHT swords from the territory of Lithuania, Acta Militaria Mediaevalia, Volume 17, 2021.

Dalyvavimas mokslo asociacijose:

Europos archeologijos asociacija / European Association of Archaeologists (EAA) (narys nuo 2019 m.).

Association of Advanced Baltic Studies, narys nuo 2022.

Kontaktai ir nuorodos:

 El. paštas - andrius.janionis@gmail.com

 ORCID -   https://orcid.org/0000-0001-7228-3554