Pradžia
lt
en

R. Jurgaitis | A. Dubonis | D. Antanavičius | K. Čižauskas | R. Bedulskis | I. Ilarienė  | J. Drungilas | S. Glazauskaitė | L. KaraliusR. Ragauskienė | A. Ryčkov | A. Ščemeliova


Rimantas Bedulskis

Doktorantas

Gimė 1987 m. Vilniuje. 2006–2010 m. lietuvių filologijos bakalauras (Vilniaus pedagoginis universitetas), 2019–2020 m. istorijos magistras (Vilniaus universitetas), Nuo 2021 m. studijuoja jungtinėje Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantūroje.  Numatoma disertacijos tema „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laivybinės upės XVI–XVIII a.“ (vadovė – prof. dr. R. Ragauskienė).

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys     

  • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinė geografija;
  • Žmogaus ir aplinkos sąveika (aplinkos istorija).

Straipsniai Lietuvos leidiniuose

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laivybinių upių teisinis statusas XVI–XVIII amžiuje, Lietuvos istorijos studijos, 2023, Nr. 51, p. 8–21.

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose

  • „The River that Connected Nations: the Nemunas Waterway in the 18th Century“. Tarptautinė mokslinė konferencija – Internationale interdisziplinäre wissenschaftliche Tagung „Die Sprachen des Handels“, 2023 m. rugsėjo 29 d., VU Filologijos fakultetas
  • „Vilnius as a Port in XVI-XVIIIth Century“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Vilnius ir jo bendruomenės XIII–XXI a.: septyni sugyvenimo mieste istorijos šimtmečiai“ (Skiriama 700 metų Vilniaus paminėjimo istoriniuose šaltiniuose jubiliejui), 2023 m. spalio 25–27 d., Valdovų rūmai.

Stažuotės ir mokslinės išvykos 

2023 m. kovo 6–12 d. mokslinė stažuotė Lenkijos Mokslų akademijoje Krokuvoje;

2023 m. birželio 19–25 d. mokslinė stažuotė Lenkijos mokslų akademijos Tadeusz‘o Manteuffel‘io institute Varšuvoje.

2024 m. balandžio 22–26 d. akademinė išvyka Latvijos valstybiniame istorijos archyve Rygoje. 

Kita

Vasaros mokykla „Stelmužės gyvoji istorija“, Lietuvos istorijos metraštis, 2023, Nr. 1, p. 253–256.

Kontaktai

El. paštas – rimantas.bedulskis@istorija.lt, r.bedulskis@gmail.com

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6158-4359

Informacija atnaujinta 2024-05-02 10:44