Pradžia
lt
en

R. Jurgaitis | A. Dubonis | D. Antanavičius | K. ČižauskasR. Bedulskis | I. Ilarienė | J. Drungilas | S. Glazauskaitė | L. Karalius | R. Ragauskienė | A. Ryčkov | A. Ščemeliova


Karolis Čižauskas

Specialistas archeografas

Nuo 2019 m. studijuoja jungtinėje Vilniaus Universiteto ir Lietuvos Istorijos Instituto doktorantūroje. Rengiamos disertacijos tema „Kilmingumo ir valdžios raiška XV a. pab. – XVI a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: diskursas ir socialiniai pokyčiai“ (vadovas – prof. dr. Rimvydas Petrauskas). Nuo 2022 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto jaunesnysis asistentas, nuo 2023 m. Lietuvos istorijos instituto Archeografijos skyriaus darbuotojas.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • LDK XV–XVI a. socialinė ir kultūros istorija
 • LDK kilmingieji ir jų valdžia XV–XVI a.
 • Giminystė, genealogija ir genealoginė savimonė LDK
 • Radvilų giminės istorija, Mikalojus II Radvila (1470–1522)

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Straipsniai Lietuvos leidiniuose

 • Didiko valdžia, humanistai ir raudonas vaškas: Mikalojaus Radvilos suteiktis žemioniui Jonui Slavskiui, in: Istorijos šaltinių tyrimai, 6, sudarė Artūras Dubonis. Vilnius, LII, 2018, p. 144–171.

Recenzijos ir anotacijos

 • In speculo. Respublikos šlėkta ir jos idealas. Rec.: Urszula Świderska-Włodarczyk, Homo nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017, Lietuvos istorijos studijos, t. 42 (2018). Vilnius, p. 129–135. 

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 • „Zagadnienie zależności osobistej między panami a szlachtą w Wielkim Księstwie Litweskim w początkach XVI w.“. Tarptautinė mokslinė konferencija „XXXI Komisja Lituanistyczna“, 2022 m. rugsėjo 27–28 d., Lenkija, Warszawa.
 • „Kilmingieji ir bekilmiai XVI a. genealoginiuose origo gentis pasakojimuose“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis, ateitis“, 2022 m. birželio 15–17 d., Vilnius.
 • „Mikołaj II Radziwiłł i Radziwiłłowie na Litwie na przełomie XV i XVI wieku“. Mokslinė konferencija „Anna z Radziwiłłów i jej czasy 1475–1522”, 2022 m. birželio 14 d., Lenkija, Liw.
 • „Goniondzas, kaip Mikalojaus II Radvilos (1470–1521) valdžios centras“, Tarptautinė konferencija „Mažieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės centrai“, 2022 m. vasario 12 d., Merkinė.

Kai kurie kiti tekstai:

 • Viena koja unijoje: Apie Lenkijos ir Lietuvos valstybei skirtą simpoziumą Škotijoje, Naujasis Židinys-Aidai, 2020, nr. 2. Vilnius, 2020, p. 54-57;
 • Jonas iš Komorovo. Mažesniųjų brolių ordino kronika. Fragmentas, iš lotynų kalbos vertė Karolis Čižauskas, 2020, Naujasis Židinys – Aidai. 2020, nr. 3., Vilnius, p. 39–45;
 • "Tebūna mūsų viltis patvirtinta tavais darbais". Žygimanto Augusto 500-osioms gimimo metinėms, Naujasis Židinys – Aidai, 2020, nr. 8. Vilnius, 2020, p. 28–36.

Kontaktai

El. paštas: karolis.cizauskas@istorija.lt

ORCID: https://orcid.org/0009-0002-4675-2788

Academia.edu: https://vu-lt.academia.edu/Karolis%C4%8Ci%C5%BEauskas

 

Informacija atnaujinta 2024-03-28 15:30