Pradžia
lt
en

 A. Prašmantaitė  |  A. Katilius  |  D. Staliūnas I J.Paškauskas | L.Pocius I  O. Mastianica  |  R. Griškaitė  |  R. Miknys  |  T. Bairašauskaitė  |  V. Žaltauskaitė  |  V. Petronis  | G. Subačius | G. Malinauskaitė |


Lukas Pocius

Laborantas

Biografiniai duomenys

Gimiau 1996 07 16, Kražiuose

Išsilavinimas:

2003 – 2015  Kražių gimnazija

2015 – 2019   Vilniaus Universitetas Istorijos bakalauras

2019 – 2021   Vilniaus Universitetas Istorijos magistras

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9379-449X

Straipsniai

  • Vilniaus generalgubernatorius kaip Vilniaus gubernijos tardymo komisijos ir Vilniaus gubernijos likvidacinės komisijos pirmininkas, Lituanistica, 2024, t. 70, nr. 1(135), p. 19-34.

Recenzijos

  • Rec. ‘Stanisław Wiech, Litwa i Bialorus. Rządy Potapowa (1868-1874), Kielce: Wydawnictwo Uniwersitetu Jana Kochanowskiego, 2021. 615 p. ISBN 978-83-7133-921-9‘, in: Lithuanian Historical Studies 26 (2022), pp. 194-200; ISSN 1392-2343;

Kontaktai

El.paštas: lukas.pocius60@gmail.com 

 

Informacija atnaujinta 2024-06-10 15:52