Pradžia
lt
en

 A. Prašmantaitė  |  A. Katilius  |  D. Staliūnas I J.Paškauskas | L.Pocius I  O. Mastianica  |  R. Griškaitė  |  R. Miknys  |  T. Bairašauskaitė  |  V. Žaltauskaitė  |  V. Petronis  | G. Subačius | G. Malinauskaitė |


 

Juozapas Paškauskas

Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Biografiniai duomenys

Gimiau 1985 m. Vilniuje.

2004-2008 m. Kultūros istorijos studijos Vilniaus universitete, Istorijos fakultete

2010-2012 m. Istorijos magistro studijos Vilniaus universitete.

2012-2016 m. Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto doktorantas.

2017 m. apginiau disertaciją „Laisvalaikio kultūra didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir provincijoje XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje“.

Nuo 2017 m. dirbu Lietuvos istorijos institute, XIX a. istorijos skyriuje.

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2260-1619

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys

Sociokultūriniai ir modernizacijos procesai XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvoje;

XIX a. pab. – XX a. pr. Vilniaus miesto istorija;

Ankstyvojo kino istorija Lietuvoje ir XX a. pr. pramogų istorija.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Istoriografija

 • Ankstyvasis kinas: bilietas į modernų gyvenimą, in: Fokuse: moterys Lietuvos kine, sud. Natalija Arlauskaitė, Lina Kaminskaitė, Vilnius, 2021, p. 86-118

Straipsniai

 • Mokslinė recenzija: Jolita Mulevičiūtė, Besotis žvilgsnis. Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865–1914, Lithuanian Historical Studies, vol. 18, 2014, pp. 207–212.
 • Masinės kultūros užuomazgos Kretingos ir Palangos Tiškevičių nuotraukų rinkiniuose. Senoji fotografija ir jos tyrimo galimybės, Lietuvos istorijos metraštis, 2014/1, 2015, p. 67–93.
 • Du juodi stačiakampiai ir tamsioji modernybės pusė, Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos, sud. V. Pugačiauskas et al, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2015, p. 331-344.
 • Частное пространство как индикатор социально-экономических изменений в конце XIX века, Социальные группы и их влияние на развитие общества в XVI–XIX веках = Grupy społeczne i ich wpływ na rozwój społeczeństwa w XVI XIX wieku, сост. Т. Байрашаускайте, Вильнюс: Lietuvos istorijos institutas, 2015, c. 343–362. [Privati erdvė kaip socio-ekonominės kaitos indikatorius XIX a. pab., Socialinės grupės ir jų įtaką visuomenei XVI-XIX a., sud. T. Bairašauskaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2015, pp. 343-362.
 • Mokslinė recenzija: Darius Staliūnas, Antisemitism and Anti-Jewish Violence in Lithuania under the Tsars, Lithuanian Historical Studies, vol. 20, 2016, pp. 268–274.
 • Das jüdische wissenschaftszentrum: aus Vilnius in die Welt [Žydų mokslo centras: iš Vilniaus į pasaulį], Fortsetzung folgt: im Zuge der Moderne: ein Jahrhundert Litauen, 1918-2018, Herausgeber Giedrė Jankevičiūtė, Nerijus Šepetys, Vilnius: Lithuanian Culture Institute, 2017.
 • Ištuštėjantis miestas: dačios XIX a. pab. – XX a. pr. vilniečių gyvenime Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius, t. 2, sud. Z. Medišauskienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018.
 • Mokslinė recenzija: Ilya Gerasimov, Plebeian Modernity: Social Practices, Illegality, and the Urban Poor in Russia, 1906–1916, Rochester, NY: University of Rochester Press, 2018, 288 p. ISBN 978-1-58046-905-0, Lithuanian Historical Studies, Volume 23 (2019): Issue 1.
 • The Discovery of the Empire: Julia Pranaitytė‘s guide to Europe and Asia [Atrasti imperiją: Julijos Pranaitytės vadovas po Europą ir Aziją], Lithuanian Historical Studies, Volume 23 (2019): Issue 1.
 • Laisvalaikio problema XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje: Lietuvos darbininkų iššūkis likusiems miestiečiams, in: Lietuvos istorijos metraštis, t.2, 2020, Vilnius, p. 61-84
 • Early Cinema in Lithuania: The Emergence of a Cultural Tradition, in: Art History and Criticism, Warsaw, 2022, p. 134-145

 • [Įteikta]: Leisure, Health and Other Reasons that Drove People out of Vilnius at the end of 19th and beginning of 20th century Lithuania [Laisvalaikis, sveikata ir kitos priežastys traukusios žmonės iš Vilniaus XIX a. pab. - XX a. pr. Lietuvoje], Journal of East Central European Studies.

Kontaktai

El. paštas:  paskauskas@gmail.com  

Informacija atnaujinta 2024-06-10 15:52