Pradžia
lt
en


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Maloniai kviečiame į kolokviumą BETWEEN “ARMEEOBERKOMMANDO” AND “OSTJUDEN”: JEWISH MILITARY CHAPLAINS ON THE EASTERN...
2024-02-24
Maloniai kviečiame į kolokviumą BETWEEN “ARMEEOBERKOMMANDO” AND “OSTJUDEN”: JEWISH MILITARY CHAPLAINS ON THE EASTERN FRONT IN WORLD WAR I
Plačiau
Kviečiame į prof. Kimitaka Matsuzato seminarą
2024-02-24
Kviečiame į prof. Kimitaka Matsuzato seminarą
Plačiau
Lietuvos istorijos instituto renginiai Vilniaus knygų mugėje 2024
2024-02-19
Vilniaus knygų mugė 2024
Plačiau