Pradžia
lt
en
Kvietimas į tarptautinę konferenciją Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis,...

 

 

Maloniai kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis, ateitis, kuri vyks 2022 m. birželio mėn. 16–17 d. Lietuvos istorijos institute. Konferencija skirta Joachimo Lelevelio vadovėlio, pavadinto Mokslai, padedantys pažinti istorinius šaltinius (Nauki dające poznawać źródła historyczne) ir išleisto 1822 m. Vilniuje Zavadskio spaustuvėje, 200-ųjų metų jubiliejui. Konferencija rengiama siekiant pristatyti J. Lelevelio mokslinę veiklą europiniame kontekste, aptarti jo pagalbinių istorijos mokslų sampratos originalumą ir naujumą, taip pat apžvelgti ligšiolinę istorikui skirtą istoriografiją bei naujus atradimus.

 

 

 

 

Konferencijos Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis, ateitis tinklalapis pasiekimas adresu: https://www.istorija.lt/naujienos/joachim-lelewel-and-the-past-present-state-and-future-of-historical-auxiliary-sciences/785

 

Zaproszenie na międzynarodową konferencję Joachim Lelewel i przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość nauk pomocniczych historii: https://www.istorija.lt/joachim-lelewel-i-przeszo-teraniejszo-oraz-przyszo-nauk-pomocniczych-historii/787 

 

International Conference Joachim Lelewel and the Past, Present State, and Future of Historical Auxiliary Sciences: https://www.istorija.lt/joachim-lelewel-and-the-past-present-state-and-future-of-historical-auxiliary-sciences/788 

Informacija atnaujinta 2021-09-20 11:58