Pradžia
lt
en


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Leono Nekrašo disertacijos „„Pafrontė“: Valstybė ir visuomenė Lietuvos pasienyje su Lenkija 1920–1939 m.“
2023-03-29
Leono Nekrašo disertacijos „„Pafrontė“: Valstybė ir visuomenė Lietuvos pasienyje su Lenkija 1920–1939 m.“
Plačiau
Lietuvos istorijos instituto mokslininkų darbo įvertinimas
2023-03-27
Lietuvos istorijos instituto mokslininkų darbo įvertinimas
Plačiau
Kviečiame į prof. dr. Mathias Niendorf paskaitą
2023-03-20
Kviečiame į prof. dr. Mathias Niendorf paskaitą
Plačiau