Pradžia
lt


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Paskaita: Merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos dienoraštis
2022-05-17
Vieša paskaita
Plačiau
Konferencija "Valstybė - piliečiai - pagrindinis įstatymas"
2022-05-16
Konferencija "Valstybė - piliečiai - pagrindinis įstatymas"
Plačiau
Seminaras Romui Kalantai ir protestų Kaune 50-mečiui atminti
2022-05-12
Seminaras Romui Kalantai ir protestų Kaune 50-mečiui atminti
Plačiau