Pradžia
lt
en


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Kvietimas dalyvauti paskaitoje ,,Imperija ir tauta: Eduardo Volterio etnografija 1882–1941“ ir knygos pristatyme
2024-04-19
Kvietimas dalyvauti paskaitoje ,,Imperija ir tauta: Eduardo Volterio etnografija 1882–1941“ ir knygos pristatyme
Plačiau
Priėmimas į etnologijos mokslo krypties doktorantūros studijas 2024 metais
2024-04-10
Priėmimas į etnologijos mokslo krypties doktorantūros studijas 2024 metais
Plačiau
Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto Istorijos ir archeologijos mokslo krypties...
2024-04-09
Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto Istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2024 m.
Plačiau