Pradžia
lt
en

2013 m. gruodžio 17 d. Lietuvos istorijos institute, patalpoje po Baltąja sale ("kavinėje") vyks ilgalaikės programos "Vilniaus istorija. Tyrimai" seminaras "Tarpkonfesiniai ir tarpetniniai santykiai Vilniuje". Seminaro pradžia 9 val. [Daugiau]