Pradžia
lt
en
Paroda „Pirmųjų krikščionių pėdsakai pagoniškame Vilniuje“
Sausio 25 d. Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje (Bokšto g. 20, Vilnius) atidaroma paroda „Pirmųjų krikščionių pėdsakai pagoniškame Vilniuje“.
 
Parodos organizatorius:
Lietuvos nacionalinis muziejus
Parodos partneris:
Lietuvos istorijos institutas
 
Kviečiame apsilankyti!
 
Parodos Vilniaus miesto bastėjoje lankytojai išvys daugiau nei šimtą sidabrinių, žalvarinių ir paauksuotų papuošalų, kurie priklausė pirmiesiems tuomet dar pagoniško krašto krikščionims.
Šios parodos surengimas nebūtų įmanomas be ilgamečių dviejų Lietuvos istorijos instituto archelogų dr. Irmos Kaplūnaitės ir dr. Ryčio Jonaičio tyrimų Bokšto gatvėje. Šie mokslininkai detaliuosius tyrimus čia vykdė nuo 2006 iki 2014 metų. Pastarajame sklype buvo aptiktas išskirtinis paminklas – vėlyvųjų viduramžių griautinis senkapis, datuojamas XIII a. paskutiniu trečdaliu – XV a. pradžia. Šis laikotarpis yra dar daug archeologams ir istorikams klausimų keliantis Lietuvos istorijos tarpsnis, kai vyko fundamentalūs virsmai ir pagonybę keitė krikščionybė.
R.Jonaitis ir I.Kaplūnaitė savuosius ilgamečius tyrimus yra apibendrinę monografijoje "Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje. XIII-XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai“ (Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2020).
Minėti mokslininkai esmingai prisidėjo ir prie parodos „Pirmųjų krikščionių pėdsakai pagoniškame Vilniuje“ rengimo darbų. R.Jonaitis ir I.Kaplūnaitė yra šios parodos konsultantai ir joje pateikiamų tekstų autoriai.
 
Daugiau informacijos apie parodą:
 
Informacija atnaujinta 2022-01-21 13:51