Pradžia
lt
en

2023 m. spalio 25-27 d. vyks konferencija "Vilnius ir jo bendruomenės XIII-XXI a.: septyni sugyvenimo mieste istorijos šimtmečiai".

Numatomi šie teminiai pranešimų blokai:

1. 1323–2023 m. Vilniaus istorijos įamžinimas ir atminties formavimas, Vilniaus istorijos poreikis visuomenėje, jos populiarinimo problemos

ir tendencijos, „Vilniaus istorijų“ ir sintezių rašymo istorija.

2. Vilnius „iki“ Vilniaus. Ankstyviausi Vilniaus teritorijos archeologiniai radiniai (nuo akmens amžiaus iki XIV a.: pirmųjų gyventojų pėdsakai, ankstyvosios gyvenvietės, fortifikacija).

3. Daugiakonfesinis Vilnius: 1323 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškų reikšmė miesto raidai ir gyventojų skaičiaus
augimui, Vilniaus gyventojai pagonys ir pirmieji atvykėliai krikščionys (stačiatikių rusėnų bendruomenės ištakos, pirmųjų katalikų vokiečių atsikraustymas); krikščioniškų (katalikų, stačiatikių, unitų, evangelikų) ir nekrikščioniškų (musulmonų, judėjų) bendruomenės ir jų sugyvenimo formos.

4. Daugiatautis Vilnius: lietuvių, lenkų, rusėnų, rusų, žydų, vokiečių, italų, totorių ir kitų tautybių bendruomenių istorija, tautiniai judėjimai, nacionalizmo apraiškos, tautinių mažumų teisinis reglamentavimas.

5. Vilniečių socialinė ir profesinė įvairovė: kilmingieji ir amatininkai, dvasininkai ir studentai, marginalai ir atvykėliai; miesto sociotopografija.

6. Bendruomenių ir atskirų grupių teisinis reguliavimas, konfliktai, atstovavimas miesto valdyme, politinių grupių ir partijų veikla.

7. Vilniečių kasdienybė: mityba, sanitarija, ligos ir medicina, pragyvenimo lygis, būstas, laidosena, bendruomenių šventės.

8. Vilniečių bendruomenės miesto kultūrinėje aplinkoje: švietimas, menai, literatūra ir pan.

Pranešimų temas siųsti iki 2023 m. sausio 31 d. 700konferencija@gmail.com

Daugiau informacijos rasite čia

Informacija atnaujinta 2023-01-04 12:43