Pradžia
lt
en
Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti mokslinėje konferencijoje

Mieli kolegos,

2023 m. lapkričio 24 d. maloniai kviečiame į mokslinę konferenciją.

Krizių etnografija

Etnografija – puikus įrankis visuomenės aktualijoms atskleisti. Naujausius etnografinius tyrimus galime nukreipti į karo, migracijos, pandemijos ir kitų krizių poveikį žmonių bendruomeniškumui bei platesnę problematiką. Bendruomeniškumas apima socialinį, religinį, kultūrinį, poltinį bendrabūvį. Bendruomeniškumą atskleidžia „daugiabalsė“ ir „daugiavietė“ etnografija. Vietą suprantame ne tik kaip geografinę, o kaip tam tikrą vietą politinėse, ekonominėse, religinėse ar socialinėse bei semiotinėse sistemose. Etnografiniai tyrimai, dalis etnologinių ir antropologinių tyrimų metodologijos, leidžia naujai pažvelgti į visuomenės reiškinius, remiantis „balsais iš apačios“. Etnografija padeda generuoti naujas teorines idėjas ir metodus. Lauko tyrimų atradimai leidžia vertinti tyrimus archyvuose ir pan. Ar etnografija gali atskleisti inovatyviai visuomenės bendruomeniškumą, rizikos ir netikrumo, ar saugumo problemas XIX–XXI a.?

Tad siūlome nagrinėti:

  • kaip atskleisti individų bei visuomenės bendruomeniškumą etnografiniais tyrimais;
  • užrašus ir atviro ar uždaro interviu metodus etnografijoje;
  • inovacijas lauko tyrimuose per krizes;
  • etnografinių stebėjimų dalyvaujant iššūkius;
  • refleksyvumo ir tyrimų etikos problematiką;
  • vizualios etnografijos galimybes;
  • interneto tinklų ir medijų duomenų tyrimus;
  • etnografinių tyrimų interpretacinę ir statistinę analizę. 

Siekiame sudominti akademinę tarpdalykinę ir platesnę auditoriją. Maloniai prašome siųsti pranešimų anotacijas, kurių apimtis apie 250 žodžių, iki rugsėjo 28 d. adresu: viktorija.still@gmail.com

Organizacinis komitetas: Darius Daukšas, Vida Savoniakaitė, Irma Šidiškienė, Viktorija Serbentienė

Skelbimo iliustracijai panaudota Ricardo Oliveira nuotrauka ("Pexels").

Informacija atnaujinta 2023-09-21 16:17