Pradžia
lt
en
Kvietimas į tarptautinę mokslinę konferenciją / Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Maloniai kviečiame į tarptautinę mokslinę konferenciją Heraldikos praeitis, dabartis, ateitis: universalumas ir interdiscipliniškumas, kuri vyks 2024 m. birželio 12-14 d. Lietuvos istorijos institute.

Kviečiame dalyvauti ir skaityti pranešimus net tik pagalbinių istorijos mokslų atstovus, bet ir mokslininkus, kurie su heraldikos tematika susiduria nagrinėdami kitas temas. Platesnį konferencijos aprašymą rasite čia.

Pranešimų trukmė - 20 min.

Konferencijos kalbos: lietuvių, lenkų, anglų.

Sinchroninio vertimo nebus.

Konferencija vyks hibridiniu būdu.

Planuojama išleisti konferencijos medžiagą.

Maloniai prašome pranešti kuria kalba bus skaitomas pranešimas, o pranešimo temą ir santrauką (1500-1800 spaudos ženklų su tarpais) ta kalba, kuria bus skaitomas pranešimas, konferencijos organizatoriams arsiųsti iki 2024 m. kovo 18 d. adresu: heraldry2024@gmail.com.

Organizacinio komiteto sprendimas autoriams bus išsiųstas iki 2024 m. kovo 22 d.

Konferencijos dalyvio mokesčio nėra.

Organizacinis komitetas:

  • Dr. Rūta Čapaitė, Lietuvos istorijos institutas
  • Dr. Agnieszka Fluda-Krokos, Lenkijos mokslo ir menų akademijos biblioteka Krokuvoje, Jogailos universitetas
  • Dr. Agnė Ralaitė-Bardė, Lietuvos istorijos institutas
  • Dr. S. C. Rowell, Lietuvos istorijos institutas
  • Dr. Adams Stankevič, Lietuvos istorijos institutas
  • Dr. Gitana Zujiene, Lietuvos istorijos institutas

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość heraldyki: uniwersalność i interdyscyplinarność”, która odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2024 r. w Instytucie Historii Litwy.

Zapraszamy do wygłoszenia referatów nie tylko przedstawicieli nauk pomocniczych historii, ale także badaczy, którzy zderzają się z tematyką heraldyczną przy badaniu innych zagadnień. Bardziej szczegółowy opis konferencji można znaleźć tutaj.

Czas wystąpienia – 20 min. 

Języki konferencji: litewski, polski, angielski.

Tłumaczenie symultaniczne nie jest przewidziane.

Konferencja odbędzie się w trybie mieszanym.
Planowana jest publikacja materiałów konferencyjnych.

Prosimy o poinformowanie, w jakim języku zostanie wygłoszony referat i przesłanie tematu oraz streszczenia (1500–1800 znaków ze spacjami) w języku prezentacji do organizatorów konferencji do 18 marca 2024 r. na adres: heraldry2024@gmail.com.

Decyzja Komitetu Organizacyjnego zostanie przesłana autorom do 22 marca 2024 r.

Opłata za udział w konferencji nie jest przewidziana.


Komitet organizacyjny:
• Dr Rūta Čapaitė, Instytut Historii Litwy
• Dr Agnieszka Fluda-Krokos, Biblioteka Naukowa PAU i PAN
w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
• Dr Agnė Railaitė-Bardė, Instytut Historii Litwy
• Dr S. C. Rowell, Instytut Historii Litwy
• Dr Adam Stankevič, Instytut Historii Litwy
• Dr Gitana Zujienė, Instytut Historii Litwy

Informacija atnaujinta 2024-03-05 16:39