Pradžia
lt
en

Maloniai kviečiame į Lietuvos istorijos instituto, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto ir Vokietijos istorijos instituto renginį - prof. dr. Mathias Niendorf paskaitą "Globetrotter, Gastarbeiter und Gelehrte: Litauen im Blick des Westens/Keliautojai, svetimšaliai darbininkai ir mokslininkai: Lietuva Vakarų akyse"

Vieša paskaita vyks kovo 27 d. 17 val. VU Istorijos fakultete 211 auditorijoje.

Moderatorius: Prof. Dr. Alfredas Bumblauskas

Renginys vyks vokiečių kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą.

Lietuvą galima užjausti. Ji visada ypač rūpėjo Vakarams: viduramžiais – savotiška nuotykių žaidimų aikštelė jaunuoliams iš gerų šeimų, Vokiečių ordino „kryžiuočiams“, vėliau – gamtos tyrinėtojų rojus. Kita vertus, vis labiau religiniais įsitikinimais buvo grindžiama idėja, kad Lietuva – laisvos meilės rojus. O gal veikiau tai pragaras žemėje? Atrodo, abejonių kilo ir humanistui, Renesanso epochos popiežiui, Pijui II. Žvilgsniams krypstant į Lietuvą, siaubingus vaizdus keitė svajingos iliuzijos. Kilo klausimas, kokį vaidmenį Europoje turėtų atlikti Lietuva: tilto ar užtvaros? Pranešime istoriniu pjūviu nagrinėjami Lietuvos, kaip savos ir svetimos šalies įvaizdžiai.

Prof. Mathias Niendorfas studijavo istoriją ir slavistiką Heidelberge, Poznanėje, Maskvoje ir Tiubingene. 1987 m. Tiubingeno universitete jis baigė magistrantūros studijas. 1996 m. Kylio universitete M. Niendorfas apgynė Rytų Europos istorijos daktaro disertaciją. Kelerius metus dirbęs moksliniu bendradarbiu Vokietijos istorijos institute Varšuvoje, 2003 m. jis grįžo į Kylį ir apsigynė Rytų Europos istorijos habilitaciją. 2004-2005 m. jis ėjo pavaduojančio profesoriaus pareigas Erfurte, o nuo 2008 m. - Greifsvalde. Nuo 2009 m. jis pradėjo dirbti Kristiano Albrechto universitete Kylyje kaip profesorius adjunktas. Nuo 2010 m. jis yra Greifsvaldo universiteto Rytų Europos istorijos katedros vedėju.

Naujausios publikacijos:

Geschichte Litauens. Regionen, Reiche, Republiken 1009–2009, Wiesbaden 2022;

Sztubak, student i uczony. Ernst Bernheim w egodokumentach 1865-1880 / Pennäler – Student – Privatdozent. Der Historiker Ernst Bernheim in Selbstzeugnissen 1865-1880, Warschau 2020 (hrsg. mit A. Kuligowska).

 

 

Informacija atnaujinta 2023-03-20 11:28