Pradžia
lt
en
Dr. Zoltán Boldizsár Simon paskaita „Istorinės žinios ir planetos krizės“

Vokietijos istorijos instituto Varšuvoje padalinys Vilniuje spalio 2 d. 17 val. maloniai kviečia Jus į dr. Zoltán Boldizsár Simon paskaitą „Istorinės žinios ir planetos krizės“.

Paskaitos moderatorius: Doc. dr. Aurimas Švedas.

Paskaita vyks Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 211 aud.

Antropoceno sąvoka ir žmogaus veiksnio istoriniuose procesuose suvokimas greitai išplito humanitariniuose ir socialiniuose moksluose. Istoriniai atsakymai į antropoceno ir planetos problemas paprastai susiveda į du skirtingus požiūrius su priešingomis tendencijomis. Pirmojo požiūrio šalininkai bando pritaikyti esamus istorinio pažinimo būdus šiandienos plane tos krizėms, istorizuojant antropoceną. Jie atstovauja disciplinų savęs supratimo status quo. Antrosios grupės atstovai kelia klausimą, ar pakanka pirmojo požiūrio (neneigiant jo privalumų), ir bando ištirti, kaip dabartinė planetos situacija meta iššūkį istoriniam mąstymui. Pranešime remiantis antrosios grupės požiūriu bus pasisakoma už naujų istorinio pažinimo formų, galinčių adekvačiai spręsti šių dienų planetos krizes būtinybę. Paskaitoje bus aptariami svarbiausi istorinio žinojimo, pritaikyto antropoceno sunkumams principai: istorinio požiūrio teritorijos išplėtimas, mokslinio raštingumo ugdymas istoriniuose tyrimuose ir į ateitį orientuoto žinojimo siekis.

Dr. Zoltán Boldizsár Simon yra istorikas/istorijos teoretikas, dirbantis Bielefeldo universitete. Jis buvo Leideno universiteto docentas ir vizituojantis mokslininkas Makso Planko mokslo istorijos institute. Jo mokslinių interesų sritys yra istorijos teorija, idėjų istorija, mokslo ir technologijų istorija bei antropoceno tyrimai.

Svarbiausios publikacijos:

History in Time of Unprecedented Change: A Theory for the 21st Cen-tury (Bloomsbury, 2019).

The Epochal Event: Transformations in the Entangled Human, Technological, and Natural Worlds (Palgrave, 2020).

Historical Understanding: Past, Present, and Future (Bloomsbury, 2022, co-edited with Lars Deile).

Cambridge Elements entitled The Fabric of Historical Time (Cambridge, 2023, co-authored with Marek Tamm).

Pirmadienio paskaitų ciklas organizuojamas bendradarbiaujant su Lietuvos istorijos institutu ir Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu.

Informacija atnaujinta 2023-09-26 09:09