Pradžia
lt
en
2020 m. lapkričio 25 d. 14 val. (Lietuvos laiku) įvyks apskrito stalo diskusija „Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutartis“, paminint šios sutarties šimtmetį.
Ši diskusija yra rengiama bendradarbiaujant Dvišalei Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos istorikų komisijai, Lietuvos Respublikos Ambasadai Rusijos Federacijoje, Visuotinės istorijos institutui prie Rusijos Mokslų akademijos ir Lietuvos istorijos institutui.
Lietuvos – Sovietų Rusijos taikos sutartimi (pasirašyta 1920 07 12 Maskvoje) buvo pripažinti Lietuvos nepriklausomybė su sostine Vilniuje, nustatyta Lietuvos ir Rusijos valstybių siena. Abi šalys įsipareigojo ratifikavus sutartį užmegzti diplomatinius santykius.
Bėgant laikui istorikai vis sugrįžta ties pastarosios sutarties reikšmės dviejų valstybių užsienio bei vidaus politikos plotmėms aptarimo, keldami naujus klausimus bei dalindamiesi originaliomis įžvalgomis.
Diskusijoje, kuri vyks derinant du formatus (ZOOM telekonferencijos ir offline režimo) dalyvaus Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos istorikai (habil. dr. A.Nikžentaitis, dr. A.Kasparavičius, prof. dr. Z.Butkus, prof. dr. W.Suleja, prof. dr. A.Čubarian, dr. I.Kukuškina, prof. dr. A.Šubin ir kiti), o taip pat diplomatai (Įgaliotasis ministras, Atstovybės vadovo pavaduotojas V.Žalys, Lietuvos Respublikos ambasadorius Rusijos Federacijoje Eitvydas Bajarūnas, Lenkijos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje Laikinasis reikalų patikėtinis J. Śladewski, Rusijos Federacijos URM atstovas).
Diskusijos metu bus telkiamasi į keletą klausimų (bet vien jais neapsiribojant):
• sutarties sudarymo metu susiklostęs istorinis kontekstas, vidaus padėtis Lietuvoje, Lenkijoje bei Rusijoje ir tarptautinė aplinka;
• Sovietų Rusijos – Lenkijos karas 1919-1920 m. ir su šiuo karu susijusių įvykių poveikis sutarties sudarymo procesui;
• derybų eiga ir sutarties pasirašymas;
• sutarties reikšmė ir jos tapsmas atminties vieta.
Virtualią diskusiją lapkričio 25 d. nuo 14 val. bus galima stebėti youtube platformoje:
 
Informacija atnaujinta 2020-11-24 14:37