Pradžia
lt
en
Netektis
Šiandien Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“ atsisveikinome su garsia Lietuvos archeologe, Lietuvos istorijos instituto bendruomenės nare habil. dr. Rimute Jablonskyte - Rimantiene, mirusia liepos 4 d.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Rimutės Rimantienės artimiesiems, kolegoms, mokiniams.
Prisimindami šią iškilią asmenybę dalinamės Lietuvos istorijos instituto mokslininkės, dr. Agnės Čivilytės mintimis:
"Rimutė Jablonskytė - Rimantienė yra septynių monografijų ir daugiau nei 50 mokslinių bei 20 populiarių straipsnių apie akmens amžių autorė. Sintetinė studija „Akmens amžius Lietuvoje“ (Vilnius, 1984) susilaukė didžiulio skaitytojų susidomėjimo ir greit tapo bibliografine retenybe. Paklausus, kaip ji save pavadintų, mokslininkė atsakė: „Vadinkite mane paprastai: akmens amžiaus mylėtoja“. Tačiau šią iškilią asmenybę drąsiai galima vadinti akmens amžiaus kūrėja. Jos darbai, išversti į kitas užsienio kalbas, ypač atgavus Lietuvos nepriklausomybę, leido plačiai mokslo visuomenei už Lietuvos ribų sužinoti apie reikšmingus akmens amžiaus atradimus Lietuvoje.
Istoriko Konstantino Jablonskio (1892–1960) ir matematikės Sofijos Landsbergytės – Jablonskienės (1886–1974) duktė 1920 m. spalio 25 d. gimė Kaune. Mokėsi Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijoje, studijavo Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakultete, vėliau tęsė mokslus Vilniaus universitete. Nuo 1966 iki 1999 m. dirbo Lietuvos istorijos institute.
Į Lietuvos archeologijos tyrimų istoriją ryškia spalva įsiliejo jubiliatės ekspedicijos Nidos ir Šventosios neolito gyvenvietėse bei Pietų Lietuvos akmens amžiaus paminkluose. Jos tyrinėjimų metu rasti akmens amžiaus archeologiniai objektai, besipuikuojantys Lietuvos nacionalinio muziejaus vitrinose, išgarsino Lietuvą Europoje ir pasaulyje. Tai apeiginė lazda, vaizduojanti briedės galvą, medinė dievo skulptūra, puodai su žmogaus atvaizdais, žvejybos tinklai ir mediniai irklai bei šimtai kitų. Mokslininkė turėjo ir dailininkės talentą, nes dauguma šių radinių yra jos pačios piešti.
Savo veikaluose R. Rimantienė nagrinėjo Lietuvos neolito kultūrų gyventojų buitį, ūkį, pasaulėžiūrą, kelia baltų kultūros susidarymo klausimus.
Už visą šį kantrų ir nuoširdų darbą Rimutė Rimantienė buvo apdovanota Lietuvos mokslo premija (1993), Baltijos Asamblėjos premija (1997) bei Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (2008)."
 
 
Taip pat dalinamės Latvijos istorijos instituto mokslininkų atsiųstu užuojautos tekstu:
 
 
Dear Lithuanian friends and colleagues,
 
On behalf of the whole staff of the Institute of Latvian History and most particularly the archaeologists formerly and currently associated with our institute, we would like to express our deepest sympathy at the loss of Rimutė Rimantienė. We remember her as an extraordinary personality, who made an immense contribution to Stone and Bronze Age studies in Lithuania and the Baltic region as a whole. Over the many years of collaboration and contacts, with her passion for research, her great erudition and experience and her warm personality, she has been a cherished and respected friend and a shoulder of support for those of us studying the region’s earliest prehistory. Rimutė has left us with an invaluable legacy of excavated material and publications – and a great many fond memories.
Ilze Loze
Ilga Zagorska
Baiba Vaska & Andrejs Vasks
Mārcis Kalniņš
Anda Bērziņa & Valdis Bērziņš
and colleagues at the Institute of Latvian History
Informacija atnaujinta 2023-07-07 15:48