Pradžia
lt
en

Vokietijos istorijos instituto Varšuvoje padalinys Vilniuje, Lietuvos istorijos institutas ir Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas šį rudenį ir vėl kviečia Jus į PIRMADIENIO PASKAITAS/MONDAY LECTURES!

Profesoriaus Joachim Tauber  (Lüneburgas) paskaita "Po 80 metų: Mintys apie Vilniaus geto istoriją"

Rugsėjo 18 d. 2023 | 17:00 val. Lietuvos istorijos institutas, 320 aud.

Moderatorius: Dr. Stanislovas Stasiulis
Pranešimo anotacija: Prieš 80 metų vokiečių okupantai ir jų bendrininkai likvidavo Vilniaus getą.
Būtent Vilniaus geto išvadavimui ir geto istorijai bus skirtas šis pranešimas. Pranešime ketinama
pristatyti ne tik geto pradžios bei pabaigos įvykius, jame bus kalbama ir apie žmonių gyvenimą
priverstinėje bendruomenėje, su tuo susijusias patirtis. Taip pat bus nagrinėjami lig šiol mažiau
žinomi, bet geto „gyvenimą“ formavę aspektai, pavyzdžiui: žmonių darbas už geto ribų ir geto
dirbtuvėse bei kasdienė geto tikrovė. Galiausiai bus kalba apie pasipriešinimą engėjams. Pranešimas
parengtas remiantis archyviniais šaltiniais ir liudininkų prisiminimais.
Prof. Dr. Joachimas Tauberis Erlangeno universitete studijavo istoriją, germanistiką ir lotynų kalbą.
1989 m. apgynė daktaro disertaciją Erlangeno-Niurnbergo Frydricho-Aleksanderio universitete.
1990–2001 dirbo mokslinį darbą Šiaurės Vokietijos kultūros institute, nuo 2002 metų Nordost-
Instituto (Šiaurės Europos vokiečių kultūros ir istorijos instituto) Liuneburge mokslo darbuotojas, nuo
2010 metų – direktorius. Lietuvoje leidžiamų mokslinių žurnalų Lithuanian Foreign Policy Review,
Genocidas ir rezistencija, Istorija redakcijų narys, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų okupacinių
rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti narys. Profesorius nagrinėja žydų istoriją Lietuvoje,
paliesdamas ne tik Holokausto temą, bet ir žydų gyvenimą tarpukariu, antisemitinės politikos
klausimus sovietmečių bei daugelį kitų su žydų istorija susijusių temų.
Paskaita vyks vokiečių kalba su vertimu į lietuvių kalbą, diskusija vyks lietuviu kalba.

 

Informacija atnaujinta 2023-09-06 14:20