Pradžia
lt
en

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS SKELBIA VIEŠĄ KONKURSĄ

MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGOMS UŽIMTI:

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo (1 etatas); XIX a. istorijos skyriaus vyriausiojo mokslo darbuotojo (1 etatas); mokslo darbuotojo (0.5 etato); XX a. istorijos skyriaus vyriausiojo mokslo darbuotojo (1 etatas); mokslo darbuotojo (1 etatas); Archeologijos skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo (2 etatai); Etnologijos skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo (2 etatai); mokslo darbuotojo (1 etatas); Miestų tyrimo skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo (1 etatas); mokslo darbuotojo (1 etatas); jaunesniojo mokslo darbuotojo (2 etatai).

Reikalavimai pretendentams: 1) atitikti „Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo“ kvalifikacinius reikalavimus (http://www.istorija.lt/apie-mus/dokumentai/ ); 2) atitikti Lietuvos istorijos instituto vykdomų mokslinių programų tyrimų uždavinius (http://www.istorija.lt/mokslas/mokslines-programos/ )

Dokumentai dalyvauti konkurse: 1. Prašymas dalyvauti konkurse; 2. Mokslinių publikacijų sąrašas, kuriame išskirti: a) po daktaro disertacijos gynimo, b) per paskutinius 5 (penkerius) metus; 3. Mokslinės veiklos aprašymas; 4. Svarbiausi darbai ar jų kopijos;

ne Instituto darbuotojai papildomai pateikia: gyvenimo aprašymą išsilavinimą liudijantį dokumentą; asmens tapatybę liudijantį dokumentą (originalą ir kopiją); mokslo laipsnio ir/ar mokslo vardo suteikimo dokumentą (originalą ir kopiją). Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų

Dokumentus pateikti iki 2015-09-11 adresu: Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, 01108 Vilnius Apie konkurso vietą ir laiką pretendentams bus pranešta individualiai.

Telefonas ar elektroninis adresas pasiteirauti: Tel. (8 5) 261 44 36, el.p. istorija@istorija.lt; urbanaviciene@istorija.lt