Pradžia
lt
en

Lietuvos Istorijos Institutas skelbia viešą konkursą mokslo darbuotojų pareigoms užimti.

XX a. istorijos skyriaus vyriausiojo mokslo darbuotojo (1 etatas), vyresniojo mokslo darbuotojo (2 etatai)

 

Reikalavimai pretendentams: 1) atitikti „Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo“ kvalifikacinius reikalavimus [kvalifikacinių reikalavimų aprašas]; 2) atitikti Lietuvos istorijos instituto vykdomos ilgalaikės programos „Vėluojantis nacijos formavimasis: lietuvių atvejis?“ tyrimų uždavinius.

 

Dokumentai dalyvauti konkurse: 1. Prašymas dalyvauti konkurse; 2. Mokslinių publikacijų sąrašas, kuriame išskirti: a) po daktaro disertacijos gynimo, b) per paskutinius 5 (penkerius) metus; 3. Mokslinės veiklos aprašymas; 4. Svarbiausi darbai ar jų kopijos;

 

ne Instituto darbuotojai papildomai pateikia:

  • gyvenimo aprašymą
  • išsilavinimą liudijantį dokumentą;
  • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (originalą ir kopiją);
  • mokslo laipsnio ir/ar mokslo vardo suteikimo dokumentą (originalą ir kopiją).
  • Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų

 

Dokumentus pateikti iki 2014-10-24 adresu: Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, 01108 Vilnius Apie konkurso vietą ir laiką pretendentams bus pranešta individualiai.

 

Telefonas ar elektroninis adresas pasiteirauti: Tel. (8 5) 262 38 29, el.p. urbanaviciene@istorija.lt