Pradžia
lt
en

 

Lietuvos istorijos institutas sėkmingai įgyvendino projektą "Lietuvos istorijos instituto duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas"

logo_ERPF2

Projekto pavadinimas Lietuvos istorijos instituto duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas Projekto įgyvendinimo terminai 2013-05-31 – 2014-11-31 Finansavimas Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo pagal 2007 – 2013 m.

Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę VP2-1.1.-ŠMM-06-V „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“ (1,3 mln. Lt).

Pasiekti rezultatai:

  1. Įrengta moderni gesinimo sistema.
  2. Atnaujinta saugyklų infrastruktūra.
  3. Atnaujinta integralios informacinė sistemos dalis.