Pradžia
lt
en
Rugpjūčio 2 d. paskelbtas akademinio vasaros seminaro „Literatūros salos“ konkurso „Metų straipsnis 2021“ sąrašas*
 

Akademinio vasaros seminaro „Literatūros salos“ skelbto konkurso „Metų straipsnis 2021“ trumpasis sąrašas

Birutė Avižinienė, „Literatūra ir jos kūrėjai tarpukario Lietuvos radijo programoje“, Colloquia, 2021, Nr. 46, p. 111–134. 

Dovilė Gervytė, „Maironio autoredagavimas: neapsisprendimo dėl pakeitimų pernaša“, Archivum Lituanicum, 2021, Nr. 23, p. 9–40. „Metų straipsnio“ konkurso už debiutą laureatė.

Nijolė Keršytė, „Mirtis ir rašymas lietuvių prozoje: J. Biliūnas, J. Aputis, S. Parulskis“, Semiotika, 2021, t. 16, p. 275–336. „Metų straipsnio“ konkurso laureatė.

Neringa Klišienė, „Lietuvių dramaturgija ir jos ‚krizės‘“, Literatūra, 2021, t. 63, Nr. 1, p. 43–57.

Žydronė Kolevinskienė, „Vytauto Mačernio atminimo įamžinimas išeivijoje“, Oikos, 2021, Nr. 2(32), p. 79–95.

Aušra Kundrotaitė, „Autobiografinis paktas kaip architektūrinis palimpsestas: Juditos Vaičiūnaitės Mabre viešbutis“, Colloquia, 2021, Nr. 46, p. 135–156.

Loreta Mačianskaitė, „Kodėl semiotikai myli Vaižgantą, arba Nesibaigiantys metodo išbandymai“, Semiotika, 2021, t. 16, p. 131–163.

Olga Mastianica-Stankevič, „1863–1864 metų sukilimas Rusijos imperijos Šiaurės Vakarų krašte moterų atsiminimuose“, Acta historica universitatis Klaipedensis, 2021, Nr. 42, p. 61–98.

Irina Melnikova, „(Skaitymo) ikoniškumas. Lolita“, Semiotika, 2021, t. 16, p. 24–65.

Akvilė Rėklaitytė, „Atgimimo poezija. Kas šaukė tautą, kas ją vedė?“, Colloquia, 2021, Nr. 47, p. 97–125.

Giedrė Šmitienė, Jurga Jonutytė, „Ligos ir negalios mediacija: artikuliacijos sudėtingumas“, Colloquia, 2021, Nr. 47, p. 76–96.

* Tai komisijos išrinkti kokybiškiausi, geriausi, vertingiausi 2021 m. lietuvių literatūrologijos straipsniai. Straipsniai sąraše teikiami abėcėline tvarka. Konkurse svarstytos visos 2021 m. publikacijos, atitinkančios šiuos kriterijus: 1. Straipsnis iš lietuvių literatūrologijos srities (arba komparatistinis). 2. Straipsnis publikuotas Lietuvos tęstiniame periodiniame leidinyje. 3. Straipsnis rašytas lietuvių kalba.

Informacija atnaujinta 2022-08-03 08:15