Pradžia
lt
en


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Tarptautinė konferencija “The Importance of European Memory for European Future: Communist Crimes 3"
2024-06-20
Tarptautinė konferencija “The Importance of European Memory for European Future: Communist Crimes 3"
Plačiau
Konferencija Heraldikos praeitis, dabartis, ateitis: universalumas ir interdiscipliniškumas
2024-06-11
Konferencija Heraldikos praeitis, dabartis, ateitis: universalumas ir interdiscipliniškumas
Plačiau
Lijanos Muradian mokslo disertacijos „Ankstyvojo metalų laikotarpio laidosena Pietryčių Baltijos regiono vakarinėje...
2024-06-06
Lijanos Muradian mokslo disertacijos „Ankstyvojo metalų laikotarpio laidosena Pietryčių Baltijos regiono vakarinėje dalyje” gynimas
Plačiau