Pradžia
lt
en


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Kviečiame į paskaitą "Sovietinis ir nesovietinis Vilnius"
2023-12-05
Kviečiame į paskaitą "Sovietinis ir nesovietinis Vilnius"
Plačiau
Kvietimas į diskusiją „Bažnytinės unijos iššūkis“
2023-11-30
Kvietimas į diskusiją „Bažnytinės unijos iššūkis“
Plačiau
Autorių ir gretutinių teisių taikymas
2023-11-30
Seminaras Autorių ir gretutinių teisių taikymas
Plačiau