LEIDŽIAMAS NUO 2004 METŲ
ISSN 2029-4220

. Apie leidinį


Leidinyje nagrinėjami miestų tradiciniai archeologijos ir istorijos klausimai, aprėpiant tyrimų metodikų, gamtos istorijos, architektūros, senųjų technologijų, o taip pat ir paminklosaugos aspektus. “Miestų praeitis” skirta miestų  genezės ir raidos problematikai. Miestų vaidmens istorijos procese aktualumas nekvestionuojamas – tai valstybės egzistencijos ir civilizacinių procesų epicentrai. “Miestų praeitis” nagrinėja pamatinius miestų atsiradimą ir jų raidą sudariusius veiksnius, siedami su platesniu istoriniu kontekstu. Vienas tikslų – apjungti įvairių sričių specialistų ( istorikų, archeologų, gamtos ir tiksliųjų mokslų atstovų) tyrimus. Tokia tarpdisciplininė prieiga sudaro naujas medžiagos informatyvumo ir pažinimo galimybes.

LII