Konkursas

index

Iki 2014-05-21 Lietuvos istorijos institutas skelbia viešą konkursą mokslo darbuotojų pareigoms užimti

Seminaras

2014 m. sausio 28 d. 16 val. Lietuvos istorijos instituto Baltojoje salėje vyks programos „Atminties kultūra Lietuvoje“ (vadovas habil. dr.A.Nikžentaitis) seminaras. Seminaro tema – „Istorijos politika Kaukazo respublikose ir Lietuvoje“.

Seminaras

2014 m. sausio 17 d., 14 val. Lietuvos istorijos instituto Baltojoje salėje įvyks seminaras „Mentaliniai žemėlapiai ir nacionalinė erdvėkūra: Lietuvos atvejis“

Seminaras

2013 m. gruodžio 17 d. Lietuvos istorijos institute, patalpoje po Baltąja sale („kavinėje“) vyks ilgalaikės programos „Vilniaus istorija. Tyrimai“ seminaras „Tarpkonfesiniai ir tarpetniniai santykiai Vilniuje“. Seminaro pradžia 9 val.

Skelbimas

2013 m. lapkričio 14 d. 14 val.,Baltojoje salėje (I aukštas) įvyks Konkursų ir atestacijos komisijos narių, pretendentų į Archeologijos skyriaus mokslo darbuotojus ir Archeologijos skyriaus vieša diskusija.