Pradžia
lt
en

A. Sadauskienė  |  D. Daukšas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė I. Šidiškienė  |  J. Senulienė  |  M. Caporkė  |  R. Paukštytė-Šaknienė  |

V. Savoniakaitė V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Jurgita Senulienė

Doktorantė

2000–2004 m. studijavo Klaipėdos universitete, pagal Lietuvių filologijos ir bibliotekininkystės studijų programą suteiktas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2006 m. suteiktas Rekreacijos ir turizmo vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Nuo 2019 m. spalio 1 d. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus doktorantė.

2019 m. gruodžio 16–20 d. Klaipėdos universitete dalyvauta mokymuose „Etnografiniai interviu moksliniame tyrime“. Apimtis – 36 akad. val.

2021 m. sausio 23 – balandžio 15 d. nuotoliniu būdu dalyvauta Klaipėdos universiteto mokymuose „Kokybinių tyrimų metodologijos posūkiai – nuo siauro iki plataus, nuo kontekstualaus iki situacinio: kas, kaip, kodėl?“. Apimtis – 64 akad. val.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

  • Lietuvių išeivijos kultūros antropologija
  • Etninė tapatybė
  • Amerikos lietuvių tradicijos
  • Maisto antropologija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Straipsniai

Lietuvių tradicijos JAV: Danutės Brazytės-Bindokienės požiūris. Logos, 2019, Nr. 101, p. 218–222, DOI: https://doi.org/10.24101/logos.2018.89

Amerikos lietuvių tapatybės ir maisto istorinis naratyvas. Tautosakos darbai, 2021, Nr. 61, p. 195-212, DOI: https://doi.org/10.51554/TD.21.61.09

Searching for Identity in the 20th-Century Lithuanian-American Food Exhibitions. Loci Communes, 2022, Nr. 1(2), p. 1–19, DOI: https://doi.org/10.31261/LC.2022.02.04 

Konferencijos

  • Pranešimas (anglų k.) “Ethnographic Research Strategies of Lithuanian Migrants‘ Identity and Food in the USA”, skaitytas 2020 m. spalio 22–23 d. nuotoliniu būdu, Vilniuje, Lietuvos istorijos instituto tarptautinėje tarpdalykinėje konferencijoje „Iššūkiai etnografijoje: etnografai ir etnografinės žinios“.
  • Pranešimas (anglų k.) „Lithuanian Krupnikas? The Narrations of Lithuanian Diaspora in US“, skaitytas 2021 m. lapkričio 26–27 d. nuotoliniu būdu, Vilniuje, Lietuvos istorijos instituto tarptautinėje konferencijoje „Etninių ir konfesinių kultūrų sąveika: etnologiniai tyrimai“.

Kontaktai

El. paštas: k.jurgita@gmail.com

Telefonas: (+370) 463 98 783

Informacija atnaujinta 2023-09-04 15:37