Pradžia
lt

A. Čivilytė | A.Simniškytė-Strimaitienė | E. Simčenka | E. Pranckėnaitė | E. Svetikas | G. Piličiauskas | L. Kurila | M. Daubaras | M. Pilkauskas | M. Žemantauskaitė | R. Šmigelskas | R. Vengalis | V. Juodgalvis | R. Banytė-Rowell | V. Podėnas |


Monika Žemantauskaitė

Doktorantė

Gimė 1986 m. rugpjūčio 26 d., Vilkaviškyje. Vilniaus universitete 2010 m. baigė archeologijos bakalauro, 2012 m. – archeologijos magistro studijas. 2008-2011 m. dirbo Lietuvos nacionalinio muziejaus, Archeologijos skyriuje, muziejininke. Nuo 2011 m. – Lietuvos istorijos instituto, Archeologijos skyriaus laborantė.

Pagrindinės mokslinių interesų sritys

  • Medžiotojų-rankiotojų bendruomenės priešistorėje
  • Titnaginių įrankių gamybos technologijos
  • Gamtos mokslų metodų taikymas archeologijoje

Dalyvavimas mokslinių tyrimų projektuose

Kuršių Nerijos priešistorė: kompleksinių tyrimų metodologinis aspektas (MIP-11087, LMT). 2011-2012 m., dalyvė.

Pranešimai seminaruose ir konferencijose

  • Žemantauskaitė M.. Palaeolithic and Mesolithic in Lithuania: state of knowledge and research. Pranešimas tarptautiniame moksliniame seminare SOCIO-ENVIRONMENTAL DYNAMICS OVER THE LAST 12,000 YEARS: THE CREATION OF LANDSCAPES III, Kylyje (2013-04-15/18).
  •  Žemantauskaitė M.. Archaeological research in the Curonian Spit and Nida A settlement in 2011-2012. Pranešimas tarptautiniame moksliniame seminare SEMBIAN SEMINAR-ARCHAEOLOGY OF THE BALTIC REGION (Settlements as an archaeological source), Kaliningrade (2012-10-24/25). Organizatorius – Sembos ekspedicija, Rusijos mokslų akademija, Archeologijos institutes.
  • Žemantauskaitė M., Piličiauskas G., Vengalis R., Šečkus J.. The Curonian Spit and Nida Corded Ware site research project (2011-2012). Pranešimas tarptautinėje konferencijoje CORDED DAYS, Krokuvoje (2011-12-1/2). Lenkijos mokslų akademijos archeologijos ir etnologijos institutas.

Kontaktai

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius,

Kražių g. 5,

LT-01108, Vilnius

El. paštas - m.zemantauskaite@gmail.com

Informacija atnaujinta 2020-10-30 20:05