Pradžia
lt
  • Lietuvos etnologija 19(28): Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019 – 234 p. ISSN 1392-4028.
  • Lietuvos etnologija T. 8: Čepaitienė Auksuolė. Verpimas Lietuvoje. - Vilnius: LII leidykla, 2001. - 312 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-23-090-X
  • Lietuvos etnologija T. 7: Šaknys, Žilvytis Bernardas. Kalendoriniai ir darbo papročiai Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje. - Vilnius: LII leidykla, 2001. - 156 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-23-086-1
  • Lietuvos etnologija T. 6: Paukštytė Rasa. Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo gyvenime. - Vilnius: Žara, 1999. - 168 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-23-071-3
  • Lietuvos etnologija T. 5: Kalnius Petras. Etniniai procesai pietryčių Lietuvoje XX a. antrojoje pusėje. – Vilnius: Žara, 1998. - 224 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-34-023-3
  • Lietuvos etnologija T. 4: Savoniakaitė Vida. Audiniai kaimo kultūroje (Lietuvių geometriniai raštai XIX–XX amžiuje). – Vilnius: Alma littera, 1998. -248 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-02-493-5
Pilnatekstis žurnalo "Lietuvos etnologija" archyvas: http://senas.istorija.lt/journals/lietuvos-etnologija/apie-leidini/
 
Informacija atnaujinta 2020-08-11 10:55