Pradžia
lt


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Tarptautinė tarpdalykinė konferencija "Iššūkiai etnografijoje: etnografai ir etnografinės žinios"
2020-10-12
Maloniai kviečiame virtualiai dalyvauti tarptautinėje tarpdalykinėje konferencijoje "Iššūkiai etnografijoje: etnografai ir etnografinės žinios 2020 m. spalio 22-23 d."
Plačiau
Tarptautinė konferencija "Surasti tiesą: pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime"
2020-10-12
Maloniai kviečiame į tarptautinę mokslinę konferenciją "Surasti tiesą: pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime".
Plačiau
Informacija dėl Lietuvos istorijos instituto mokslininkų algų kėlimo
2020-09-24
Informacija dėl Lietuvos istorijos instituto mokslininkų algų kėlimo
Plačiau