XX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Gediminas Vaskela
Humanitarinių mokslų daktaras, buvęs darbuotojas

Gimė 1952 m. 1975 m. baigė Vilniaus Universitetą. Daktaro disertaciją apgynė 1987 m. Institute dirba nuo 1989 m.

Svarbiausieji darbai
Knygos:
1.    Žemę išdalysim iki rudens…, Vilnius: Mintis, 1990, 120 p.
2.    Lietuvos kaimo gyventojai: 1920-1940 (socialinis ir ekonominis aspektas), Vilnius: Academia, 1992, 224 p.
3.    Žemės reforma Lietuvoje 1919-1940 m.: Analizuojant Rytų ir Vidurio Europos agrarinės raidos XX a. III-IV dešimtmečiais tendencijas, Vilnius: Lietuvos istorijos inst. l-kla, 1998, 320 p.
4.    Lietuva 1939-1940 metais: kursas į valstybės reguliuojamą ekonomiką, Vilnius: Lietuvos istorijos inst. l-kla, 2002, 266 p.

Straipsniai:
1.    Streikai, jų priežastys ir rezultatai Lietuvoje 1929-1939 m. (remiantis statistinių duomenų analize), Lietuvos istorijos metraštis. 1983 metai, Vilnius, 1984, p. 63-77.
2.    Stalininis totalitarizmas ir Lietuvos ekonomikos suvalstybinimas (1940-1941m.), Mintys apie Lietuvos Komunistų partijos kelią, Vilnius: Mintis, 1989, p. 151-185.
3.    The Land Reform of 1919-1940: Lithuania and the Countries of East and Central Europe, Lithuanian Historical Studies, 1996, vol. 1, p. 116-132.
4.    The course towards state-regulated economy in Lithuania in 1939-1940, Lithuanian Historical Studies, 1997, vol. 2, p. 151-174.
5.    Mykolas Krupavičius, žemės reforma ir Lietuvos ūkio raida 1920–1940 m. Lietuvos katalikų MA Metraštis, XXXVII. Vilnius, 2005. P. 463–488.
6.    Lietuvių ir žydų santykiai visuomenės modernėjimo ir socialinės sferos politinio reguliavimo aspektais (XX a. pirmoji pusė), Žydai Lietuvos ekonominėje–socialinėje struktūroje: Tarp tarpininko ir konkurento. Vilnius: LII, 2006. P. 133–176.
7.    Darbo užmokestis ir darbininkų bei tarnautojų šeimų gyvenimo lygis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 1938–1940 metais, Lituanistica, 2007, t. 53, nr. 4 (72), p. 19-37.
8.    La Lituania e il suo ruolo nell‘economia dell‘URSS, Confini della modernità: Lituani, non–lituani e stato nazionale nella Lituania del XX secolo. Gorizia, 2010. P. 123–140.
9.    Lietuvos ūkio raidos specifika XX a. 5–6 dešimtmečiais, Lietuvos istorijos metraštis. 2012 metai. T. 2. Vilnius, 2013, p. 109–124.

Statistikos duomenų rinkinys:
•    Lietuva 1919-1940 metais skaitmenimis, 2003, 267 lentelės, 27 diagramos, 25 žemėlapiai. Prieinamas adresu
http://ls1919.hostfree.lt

Kontaktai
el. paštas – vaskela@ktl.mii.lt
Telefonas – 8 5 262 68 43