XX amžiaus istorijos Skyriaus Darbuotojai


Gediminas Rudis
Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Lietuvos Istorijos Institute dirba 1983 m., 1986 m. apginta istorijos mokslų kandidato disertacija: “Antidarbininkiška Lietuvos fašistinės vyriausybės politika 1927-1940 m.” Pagrindinė mokslinių interesų kryptis Lietuvos vidaus politikos raida 1918-1940 m.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
•    Lietuvos vidaus politikos raida 1918-1940 m.

Mokslinių publikacijų sąrašas (2005–2014 m.)
Monografijos
1.    Lietuvos istorija T. X, I dalis. Nepriklausomybė 1918–1940. Autoriai: Danutė Blažytė-Baužienė, Edmundas Gimžauskas, Česlovas Laurinavičius, Dangiras Mačiulis, Gediminas Rudis, Artūras Svarauskas, Jonas Vaičenonis. Mokslinis redaktorius Č. Laurinavičius. Vilnius: Baltos lankos, 2014, 635 p.

Dokumentų publikacijos
1.     Augustinas Voldemaras. Laiškai Jujai (1902–1919), Vilnius: LII leidykla, 2010, 186 p.
2.     Zenonas Blynas. Karo metų dienoraštis. Vilnius: LII leidykla, 2007, 723 p.

Kontaktai
el. paštas – gediminasrudis@yahoo.com
Telefonas – 8 5 262 68 43