LDK istorijos Skyriaus Darbuotojai


Irena Tumelytė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja

1992 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1992–1997 m. dirbo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bibliografe. Institute nuo 1997 m. Stažavosi Vokietijoje (1997 ir 2006 m.) ir Lenkijoje (1998 m.). Sudaro einamąją Lietuvos istorijos bibliografiją. Bendradarbiauja su Herderio instituto Marburge (Vokietija) Vidurio rytų Europos istorijos bibliografijos duomenų bazės www.litdok.de rengėjais.

Pagrindinė mokslinių interesų kryptis:
•    Lietuvos istorijos bibliografijos istorija.

Skelbti darbai:
•    Bibliografijos:
1.    Lietuvos istorijos bibliografija. 1996, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2000, 162, [2] p.
2.    Lietuvos istorijos bibliografija. 1997, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2002, 221, [2] p.
3.    Lietuvos istorijos bibliografija. 1999, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2005, 229, [2] p.
4.    Lietuvos istorijos bibliografija. 2000, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2008, 186, [2] p.
5.    Lietuvos istorijos bibliografija. 2001, Vilnius: Diemedis, 2012, 168 p.
6.    Lietuvos istorijos bibliografija. 2002, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014, 172 p.
7.    Lietuvos istorijos bibliografija. 2003, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016, 144 p.
8.    Lietuvos istorijos bibliografija. 2004, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017, 144 p.
9.    Vytautas Merkys: bibliografinė rodyklė: 1950-1999 / parengė A. Katilius, R. Strazdūnaitė, I. Tumelytė, Praeities baruose, 1999, p. 23-60.
10.     Zigmantas Kiaupa: bibliografijos rodyklė: 1973–2001 / sudarė I. Tumelytė ir D. Vilimas, Vilnius: LII, 2002, 36, [4] p.
11.   Ingė Lukšaitė: bibliografijos rodyklė: 1957–2009 / sudarė R. Šmigelskytė-Stukienė; parengė R. Strazdūnaitė ir I. Tumelytė, Vilnius: LII, 2010, 69, [1] p.
12.    Tamara Bairašauskaitė: bibliografijos rodyklė: 1980–2009, Vilnius: LII, 2010, 56, [1] p.
13.   Tamara Bairašauskaitė: bibliografijos rodyklė 2010–2015, Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos, Vilnius: LII, 2015, p. 13-17.

•    Straipsniai:
1.    Einamųjų Lietuvos istorijos bibliografijų apžvalga, Lietuvos istorijos metraštis. 2004, 1, Vilnius, 2005, p. 145–154.
2.    Bibliografia historii Litwy a Zbigniew Solak, Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy: życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego, Warszawa-Kraków: IH PAN; IPN, 2014, p. 163–167.
3.    Current Lithuanian historical bibliography, Historical Bibliography as an Essential Source for Historiography, Cambridge Scholars Publishing, 2015, p. 207-212.

Pranešimai tarptautinėse konferencijose:
1.    Pranešimas „Lietuvos istorijos bibliografija“ konferencijoje „Bibliografinio darbo Vidurio Rytų Europoje patirtis ir perspektyvos“, Marburgas 2003 03 12-15.
2. Pranešimas „Lietuvos istorijos bibliografija“ Antrojoje istorijos bibliografijų konferencijoje, Berlynas, 2008 09 15.
3.    Konferencijoje „Bibliographien im Kontext kulturwissenschaftlichen Portale und Datenbanken“ („Bibliografijos kultūrinių ir mokslinių portalų ir duomenų bazių kontekste“) su E. Janusu iš Herderio instituto pristatyta bendra duomenų bazė www.litdok.de ir tarptautinio bendradarbiavimo teikiamos galimybės rengiant Lietuvos istorijos bibliografiją, 2009 04 01.
4.    Pranešimas „Wydawnictwo Bibliografii Historii Litwy a Zbigniew Solak“ konferencijoje „Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy”, Krokuva, 2013 10 23.
5.    Pranešimas „Current Lithuanian Historical Bibliography“ Penktojoje istorijos bibliografijų konferencijoje, Praha, 2013 11 08.

Kontaktai
el. paštas – tumelyte@gmail.com
Telefonas – 8 5 262 68 43