LDK istorijos Skyriaus Darbuotojai


Agnė Railaitė-Bardė
Humanitarinių mokslų daktarė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

Gimė 1984 07 26 Kėdainiuose. 2002–2006 m. Vilniaus universiteto istorijos fakultete studijavo Kultūros istoriją ir antropologiją, įgijo istorijos bakalauro laipsnį. Nuo 2006 m. dirba Lietuvos istorijos institute. 2006–2008 m. Vilniaus universiteto istorijos fakultete studijavo istoriją, įgijo istorijos magistro laipsnį. 2008 m. birželio 12 d. už magistro darbą ,,Giedraičių giminės kilmė ir heraldika naujausių tyrimų duomenimis“ įteikta Miunsterio „Balticum“ fondo premija. 2008 m. įstojo į istorijos doktorantūros studijas Vilniaus universitete.2013 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginė savimonė ir jos atspindžiai heraldikoje XVI–XVIII a.“. Nuo 2014 m. – Vilniaus universiteto lektorė. Dėstoma tema Pagalbinių istorijos mokslų modulyje: Kilmingųjų genealogijos Europoje ir LDK įvadas.

 

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

  • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų heraldika ir genealogija;
  • Komparatyviniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir kitų Europos šalių XVI – XVIII a. kilmingųjų genealoginės savimonės, jos kaitos tyrimai;
  • Lietuvių kilmės iš romėnų teorija.

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

 

Straipsniai
1.    Kodėl Alberto Goštauto jungtiniame herbe nėra dvigalvio erelio?, Jaunųjų mokslininkų darbai, Šiauliai, 2007, nr. 3 (14), p. 13–21.
2.    Prūsų heraldika ir simboliai, Mažosios Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 2009, p. 245-246.
3.    Jonas Skarulskis ir jo ryšiai su Kantakuzenais: Kauno maršalaičio vestuvių epitalamijo tyrimas, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3, Vilnius, 2011, p. 153–166.
4.    Hipocentauro atsiradimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų heraldikoje, Lietuvos istorijos metraštis, t. 2010/1, Vilnius, 2011, p. 23–38.
5.    Šveikauskų genealoginė savimonė, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 4, Vilnius, 2012, p. 187–204.
6.     The Appearance of the Hippocentaur in the Heraldry of the Nobility of the Grand Duchy of Lithuania, Lithuanian Historical Studies, vol. 17, Vilnius, 2012, p. 71–90. ISSN 1392-2343
7.     „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginės savimonės XVI–XVIII a. legendinis ir sakralinis aspektai“, Ministri historiae. Pagalbiniai istorijos mokslai LDK tyrimuose, Vilnius, 2013, p. 379–403. ISBN 978-9955-847-70-0.
8.    Klėjos, Mnemosinės ir Atėnės dirbtuvių baruose: Ką atskleidžia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginiai medžiai ir schemos?, Dailės kūrinys – istorijos šaltinis, Vilnius, 2016, p. 77-101.
9.    Генеалагiчная свядомасць Сапегаў i яе адлюстраванне ў геральдыцы, ARCHE, 3(148), 2016, с. 324-350.

 

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose:
1.    ‚The Oxford/Cambridge International Chronicles Symposium (OCICS)‘, kuris įvyko 2012 m. liepos 5–7 d. Oksfordo universitete (Didžioji Britanija), perskaitytas pranešimas ‚Legendary Genealogy in Lithuania‘s Chronicles: European Context, Function and Meaning’.
2.    I Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna / I European Conference On Heraldry And Vexillology, kuri įvyko 2012 m. rugsėjo 27–29 d. Silezijos universitete Cieszyne (Lenkija), perskaitytas pranešimas ‚Contemporary Heraldry of Lithuania‘.
3.    I Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna / I European Conference On Heraldry And Vexillology, kuri įvyko 2012 m. rugsėjo 27–29 d. Silezijos universitete Cieszyne (Lenkija), perskaitytas pranešimas ‚Contemporary Heraldry of Lithuania‘.
4.     Pranešimas „Triumfuojanti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginė savimonė XVII–XVIII a.“ perskaitytas 2014 m. rugsėjo 26–27 d. Valdovų rūmuose vykusioje konferencijoje Tarptautinė mokslinė konferencija „1514 m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai“.
5.     Pranešimas ‘The Rise of Genealogical Manifestation after the Election of the Ruler of Poland and Lithuania in 1669’ perskaitytas 2014 m. rugpjūčio 13–17 d. vykusiame ‘XXXI International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences’ Osle (Norvegijos Karalystė).
6.     Pranešimas ‘Lithuanian Civic Heraldry under Tsarist and Soviet Occupation‘ perskaitytas 2014 m. rugsėjo 5–6 d. vykusioje II Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna / II European Conference On Heraldry And Vexillology Silezijos universitete Cieszyne (Lenkijos Respublika).

 

Kontaktai
el. paštas – agnerailaite@gmail.com
Telefonas – 8 5 261 72 73