Viktorija Varanauskaitė
Doktorantė

Gimė 1989 m. Vilniuje. 2008-2014 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete.

2012 m. įgytas archeologijos bakalauro laipsnis, 2014 m. – paveldosaugos magistro laipsnis. Nuo

2014 m. spalio 1 d. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus doktorantė.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 •  Etninė architektūra
 •  Architektūros istorija
 •  Etniškumas
 •  Kultūros paveldas

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

• Straipsniai

   1.     Architektūros modelis „Nuo medžio prie mūro“ remiantis Lietuvos didžiuoju naratyvų, Logos, 2014, nr. 79, p. 213-222.

 

   2.     Ekologinė statyba ir senųjų statybos tradicijų sintezė. Gimtasai kraštas, 2014, nr. 7, p. 48-55.

 

   3.     Molio statiniai: ar egzistuoja visada alternatyva buvusios statybos tradicijos? Tradicija ir dabartis, 2014, nr. 9, p. 112-124.

Konferencijos
1.     Pranešimas “Detecting National identity in Architecture‘s patterns of Lithuania [Tautinės tapatybės paieška Lietuvos architektūros bruožuose]” skaitytas 11-toje tarptautinėje Baltijos studijų Europoje konferencijoje [11th Conference on Baltic Studies in Europe] „Traditions, Transitions, Transfers [Tradicijos, perėjimai, perdavimai]“ vykusioje 2015 rugsėjo 6-10 d. Marburge (Vokietija).
2.     Pranešimas “Architektūra ir naratyvai: XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos intelektualų indėlis” skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, vykusioje 2015 m. spalio 26-27 d. Vilniuje.

Kontaktai

El. paštas – viktorija.still@gmail.com

Telefonas – 8 6 128 12 96