Archeologijos Skyriaus Darbuotojai


Ramūnas Šmigelskas

doktorantas

Gimė 1985 m. kovo 15 d. Kaišiadoryse. 2004 m. baigė Elektrėnų „Versmės“ gimnaziją. 2008 m. baigė Vilniaus universiteto archeologijos bakalauro studijas. 2011 m. baigė Vilniaus universiteto magistro studijas.

Nuo 2008 m. dirba VšĮ „Kultūros paveldo akademija“ programų koordinatoriumi ir archeologu.

Nuo 2015 m. LII doktorantas.

 

Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys

  • Rytų Lietuvos pilkapių kultūra
  • Laidojimo papročiai
  • Viduramžių archeologija

Svarbiausios publikacijos

  1. Kuncevičius, A., Laužikas, R., Augustinavičius, R., Šmigelskas, R. Rytų Lietuvos teritorinis modelis I–XV a. In Lietuvos archeologija. Vilnius, 2013, t. 39, p. 11–40.
  2. Kuncevičius, A., Laužikas, R., Augustinavičius, R., Šmigelskas, R. Dubingių istorinė žemė – Rytų Lietuvos pilkapių kultūros ar lietuvių pilkapių teritorija? In Lituanistica. Vilnius, 2012, 58, nr. 1, p. 12–35.
  3. Kuncevičius, A., Laužikas, R., Jankauskas, R., Augustinavičius, R., Šmigelskas, R. Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos: mokslinė monografija. Vilnius, 2015.
  4. Kuncevičius, A., Laužikas, R., Rutkauskaitė, I., Šmigelskas, R. Radvilų rūmai Dubingiuos Vilnius, 2011.
  5. Kuncevičius A., Laužikas R., Stankevičiūtė D., Šmigelskas R. Radvilų rūmai Dubingiuose. In Archaeologia Lituana. Vilnius, 2010, t. 11, p. 169-187.
  6. Kuncevičius, A., Laužikas, R., Šmigelskas, R., Augustinavičius, R. Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje. In Archeologia lituana. Vilnius, 2012, t. 13, p. 7–28.
  7. Kuncevičius A., Laužikas R., Šmigelskas R., Augustinavičius R. Trimačio vaizdo technologijų taikymas archeologijoje. In Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos pažinti. Sudarė A.Merkevičius, Vilnius, 2013, p. 618-642.

Pranešimai konferencijose

Lietuvos archeologijos draugijos ir Lietuvos Nacionalinio muziejaus organizuojamas paskaitų ciklas visuomenei „Marijos Gimbutienės skaitymai“, skaityti pranešimai 2012 m. ir 2014 m. temomis: 3D metodo taikymas archeologijoje: Dubingių-Jutonių pilkapyno (Švenčionių r. sav.) atvejis; Jutonių (Dubingių) pilkapyno tyrinėjimai; Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Dubingių mikroregione.

2012 m. skaitytas pranešimas Latvijos nacionaliniame muziejuje Rygoje, konferencijoje „Research of the Barrow Burials: New approaches in cross-border Archaeology”, tema „Microregional research in Dubingiai, The case of jutonys burial mounds“.

2013 m. skaitytas pranešimas kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, tema „Research of Jutonys (Dubingiai) barrow place“.

2014 ir 2015 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ir Palangos kultūros centre skaitytas pranešimas „Palangos viduramžių dvaro paslaptys“.

2015 m. skaitytas pranešimas mokslinėje konferencijoje „Naujausi Lietuvos pilių archeologiniai tyrimai“, tema „Dubingių piliavietės archeologiniai tyrimai“.

2015 m. skaitytas pranešimas kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, tema „Palangos dvaro (?) archeologiniai tyrimai“.

 

Dalyvavimas mokslinėse programose ir projektuose:

 

2011-2015 m. prof. dr. Albino Kuncevičiaus ir Vilniaus universiteto projektas „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037), finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ mokslinės tyrimų grupės narys.

Nuo 2010 m. Lietuvos kultūros taryba prie KM, „Edukacinis tęstinis projektas „Vasaros archeologijos mokykla“, projekto dalyvis, nuo 2011 m. stovyklos vadovas;

2014 m. Lietuvos kultūros taryba prie KM, „Dubingių mikroregiono archeologijos paveldo monitoringas“, projekto dalyvis;