Archeologijos Skyriaus Darbuotojai


Mantas Daubaras

doktorantas

Gimė 1988 kovo 4 d. Jonavoje. Augo bei baigė Raudondvario gimnaziją, Kauno raj. 2010 m. Vilniaus universiteto istorijos fakultete baigė archeologijos specialybės bakalauro, 2012 m. – magistratūros studijas. Nuo 2013 m. studijuoju VU ir LII jungtinėje istorijos pakraipos doktorantūroje. Preliminari rengiamos disertacijos tema – „Bioarcheologiniai neolitizacijos žymenys pietryčių Baltijos regione“.

 

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • Dabartinės Lietuvos teritorijos neolitizacijos procesas
 • Vidurio Žemaičių aukštumos apgyvendinimas priešistorėje
 • Bioarcheologija

Dalyvavimas mokslinių tyrimų projektuose

 • 2013-2015 m., Lietuvos pajūrio neolitizacija (VP1-3. 1-ŠMM-07-K-03-021). Projekto dalyvis.

Pranešimai seminaruose ir konferencijose

 • Piličiauskas G., Dupras T., Piličiauskienė G., Jankauskas R., Daubaras M., ‘Revisiting Lithuanian Late Mesolithic – Early Bronze Age (7000-1000 cal BC) human remains: chronology and palaeodiet’, pranešimas tarptautinėje konferencijoje The Ninth International Conference on the Mesolithic in Europe MESO 2015, Belgradas (2015-09-14/18)
 • Daubaras M., Jankauskas R., ‘Gnawing, Butchering and other forms of Messing with the Dead: First cases from the Eastern Baltic area (Neolithic Lithuania), pranešimas tarptautinėje konferencijoje 21st annual meeting of European Association of Archaeologists Glasgow 2015, Glazgas (2015-09-02/05)
 • Daubaras M., ‘Kretuono 1B gyvenvietės kapų tyrimai: mirtis, palaikai, laidosena, pranešimas konferencijoje Marijos Gimbutienės skaitymai XII, Vilnius (2015.03.19)
 • Daubaras M., ‘New data from Lithuanian stone age burial sites’, pranešimas tarptautiniae seminare 3rd Baltic bioarchaeology meeting, Ryga (2014-05-14/17)
 • Daubaras M., ‘Bioarcheologiniai neolitizacijos žymenys pietryčių Baltijos regione’, pranešimas Lietuvos doktorantų, rengiančių disertacijas istorijos ir archeologijos tematika penktajame moksliniame seminare, Klaipėda (2014-04-10/11)
 • Daubaras M., ‘Pašatrijos piliakalnis su gyvenviete’, pranešimas tarptautinėje konferencijoje Naujausi archeologiniai tyrinėjimai, Klaipėda (2013-11-29/30)

Mokslinės stažuotės

 • 2014-11-17 – 2014-12-05 mokslinė stažuotė Oulu universitete, Suomijoje (LMT finansuota trumpalaikė mokslinė stažuotė)
 • 2015-11-01 – 2015-11-29 mokslinė stažuotė Emory State University, Atlanta, JAV (LMT finansuotas moklsinė išvyka)

Kontaktai

e-paštas: mantas.daubaras@gmail.com

telefonas: 8 672 51081