image description

 

2017-2018 m. Lietuvos istorijos institute įgyvendinami 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ projektai:

 

Poveiklė “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”

 

Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos „Mokslinių tyrimų rezultatų pristatymas dalyvaujant Slavistikos, Rytų Europos ir Eurazijos studijų asociacijos konferencijoje“. Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-06-0009. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvis dr. Mindaugas Šapoka. Informacija apie projektą

 

Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos „Trumpalaikė mokslinė išvyka pristatyti mokslinius tyrimus Baltijos studijų pažangos asociacijos kongrese 2018 m. birželio mėn.“ Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-06-0021. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvis dr. Darius Staliūnas. Informacija apie projektą

 

Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos „Trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti kongrese „33rd International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences“ (Arras, Prancūzija, 2018 10 2-5)“. Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-06-0050). Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvė dr. Agnė Railaitė-Bardė. Informacija apie projektą

 

Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos „Trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Invazija, migracija, komunikacija ir prekyba““. Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-06-0062. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvis dr. Darius Baronas. Informacija apie projektą

 

Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos „Trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „2018 metų AABS konferencija Stanfordo universitete““. Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-06-0106. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvė dr. Vida Savoniakaitė. Informacija apie projektą

 

Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos „Vizitas į Baltijos šalių asociacijos (AABS) tarptautinę konferenciją“. Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-06-0210. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvis dr. Tomas Balkelis. Informacija apie projektą

 

Poveiklė “Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje”

 

Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos „Kompetencijos kėlimas Adomo Mickevičiaus universitete Poznanėje“. Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-07-0002. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje”.

Projekto dalyvis dr. Mindaugas Šapoka. Informacija apie projektą

 

Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos „Mokslinė stažuotė Rusijos aukštojoje ekonomikos mokykloje“. Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-07-0013. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje”.

Projekto dalyvis dr. Saulius Grybkauskas. Informacija apie projektą

 

Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos „Išvyka į mokslinę stažuotę „Lietuvos Metrikos naujojo inventoriaus sudarymo parengiamieji darbai““. Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-07-0023. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje”.

Projekto dalyvis dr. Darius Antanavičius. Informacija apie projektą

 

Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos „Mokslinė stažuotė JAV, Niujorko valstybiniame universitete Bafale (University at Buffalo, The State University of New York)“. Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-07-0029. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje”.

Projekto dalyvė dr. Agnė Čivilytė. Informacija apie projektą

 

Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos „Išvyka į mokslinę stažuotę Rusijos valstybės istorijos archyve Sankt Peterburge“. Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-07-0040. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje”.

Projekto dalyvė dr. Aldona Prašmantaitė. Informacija apie projektą

 

Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos „Išvyka į mokslinę stažuotę Lenkijos (Kurniko, Poznanės, Krokuvos, Varšuvos) bibliotekose ir archyvuose XV-XVI a. LDK šaltinių paleografiniam tyrimui“. Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-07-0076. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje”.

Projekto dalyvė dr. Rūta Čapaitė. Informacija apie projektą