Istorijos krypties doktorantai

Daiva MILINKEVIČIŪTĖ, studijų pradžia 2015-10-01. Numatoma disertacijos tema „ Homo academicus ar apšvietos žmogus? Vilniaus universiteto profesorių ir adjunktų pasaulis (1803-1832) “ Vadovė – habil.dr.T.Bairašauskaitė (LII);
Vilija RALYTĖ, studijų pradžia 2015-10-01. Numatoma disertacijos tema “Europos veiksnys Lietuvos paveldo politikoje 1990-2015 m.“ Vadovė – dr.R.Čepaitienė (LII);
Justina SIPAVIČIŪTĖ, studijų pradžia 2015-10-01. Numatoma disertacijos tema „Antspaudas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės teismų sistemoje XVI-XVIII a.“ Vadovas – doc.dr.E.Rimša (LII);
Ramūnas ŠMIGELSKAS, studijų pradžia 2015-10-01. Numatoma disertacijos tema „Laidosenos raida Rytų Lietuvoje X-XIII amžiuje “ Vadovas – dr.L.Kurila (LII);
Monika ŠIPELYTĖ, studijų pradžia 2014-10-01. Numatoma disertacijos tema „Modernios Lietuvos valstybės idėja ir jos įgyvendinimas XIX a. antroji pusė – 1940 m.“ Vadovė – habil.dr.T.Bairašauskaitė (LII);
Saulius SARCEVIČIUS, studijų pradžia 2014-10-01. Numatoma disertacijos tema „Statybinės keramikos (plytos) gamybinių-technologinių procesų raida Vilniuje XIII – XVIII a.“. Vadovas – prof.dr.A.Kuncevičius (VU);
Rūta GRIŠINAITĖ, studijų pradžia 2014-10-01. Numatoma disertacijos tema „Vaiko socializacija vėlyvuoju sovietmečiu (1964-1984 m.): sąveikų tyrimas.“. Vadovas – dr.V.Sirutavičius (LII);
Arūnas ASTRAMSKAS, studijų pradžia 2013-10-01. Numatoma disertacijos tema „Savivaldos raida ir pilietiškumo apraiškos Kauno gubernijos miestų savivaldybėse 1876-1915 metais“. Vadovas – dr.D.Staliūnas (LII);
Mantas DAUBARAS, studijų pradžia 2013-10-01. Numatoma disertacijos tema „Bioarcheologiniai neolitizacijos žymenys Pietryčių Baltijos regione“. Vadovas – prof.R.Jankauskas (VU), konsultantas – dr.G.Piličiauskas (LII);
Gabrielė JASIŪNIENĖ, studijų pradžia 2013-10-01. Numatoma disertacijos tema „Žemaitijos bajorijos heraldika ir sfragistika XV-XVII a. pradžia“. Vadovas – doc.dr. E.Rimša (LII);
Monika ŽEMANTAUSKAITĖ, studijų pradžia 2013-10-01. Numatoma disertacijos tema „Ikikeramikinių bendruomenių adaptacijos ir inovacijos“. Vadovas – dr.V.Juodagalvis (LII);
Juozapas PAŠKAUSKAS, studijų pradžia 2012-10-01. Numatoma disertacijos tema „Laisvalaikio kultūra Lietuvos miestuose ir provincijoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje“. Vadovė – habil.dr.T.Bairašauskaitė (LII);
Eglė DEVEIKYTĖ, studijų pradžia 2012-10-01. Numatoma disertacijos tema „Indigenato sąvoka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVI-XVIII a. šaltiniuose“. Vadovas – dr.D.Antanavičius (LII);

Etnologijos krypties doktorantai

Viktorija VARANAUSKAITĖ, studijų pradžia 2014-10-01. Numatoma disertacijos tema „Etninės tapatybės keitimasis: Lietuvos postmodernioji architektūra ir ekologija“. Mokslinė vadovė – dr.V.Savoniakaitė (LII);
Jonas TILVIKAS, studijų pradžia 2013-10-01. Numatoma disertacijos tema „Liaudies medicina Lietuvoje: tarp tradicijos ir modernumo“. Mokslinė vadovė – dr.V.Savoniakaitė (LII);
Inga ZEMBLIENĖ, studijų pradžia 2012-10-01. Numatoma disertacijos tema „Etniškai mišrios šeimos Lietuvoje: identiteto problemos“. Mokslinė vadovė – dr.V.Savoniakaitė (LII).
Audronė DARAŠKEVIČIENĖ, studijų pradžia 2015-10-01. Numatoma disertacijos tema “Vaiko socializacija šiuolaikinėje Lietuvos šeimoje ir visuomenėje”. Mokslinė vadovė – dr.R.Paukštytė-Šaknienė.