• Lietuvos istorija T. VI. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVI a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje (1588-1733 metais) / Gintautas Sliesoriūnas. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 648 p. ISBN 978-609-8183-07-8
 • Dingę istorijoje : XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos privatūs archyvai / Raimonda Ragauskienė ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 368 p. ISBN 978-609-8183-08-5.
 • XVII a. vid. Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai T. 3. 1658 ir 1663 m. Vilniaus miesto tarybos aktų knyga Lietuvos istorijos institutas ; sudarytojas Elmantas Meilus. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 292 p. ISBN 978-9955-847-98-4.
 • Lietuvos sovietizavimas, 1944-1947 m.: VKP(b) CK dokumentai : dokumentų rinkinys Lietuvos istorijos institutas ; sudarytojas Mindaugas Pocius. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 654 p. ISBN 978-609-8183-06-1.
 • Социальные группы и их влияние на развитие общества в XVI–XIX веках = Grupy społeczne i ich wpływ na rozwój społeczeństwa w XVI-XIX wieku : сборник научных статей подготовлен на основе докладов участников международной конференции, состоявшейся в Институте истории Литвы 8-9 октября 2014 г. Lietuvos istorijos institutas; sudarė Tamara Bairašauskaitė. – Vilnis: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, – 416 p. ISBN 978-609-8183-05-4
 • Kauno miesto aktų knygos XVI-XVIII a. Tarybos knyga 1568-1570/1571 Lietuvos istorijos institutas ; parengė Darius Antanavičius – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. 292 p. ISBN 978-609-8183-03-0.
 • Įrėminta tapatybė : Lietuvos rašytojai tautų draugystės imperijoje Vilius Ivanauskas ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 472. ISBN 978-609-8183-04-7.
 • Seinų ir Suvalkų kraštas: kelionių vadovas parengė: Jonas Drungilas, Algimantas Katilius, Giedrė Milerytė-Japertienė – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 128. ISBN 978-609-8183-00-9
 • Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Tamaros Bairašauskaitės 65-mečio sukakčiai Lietuvos istorijos institutas ; sudarytojai Olga Mastianica, Virgilijus Pugačiauskas, Vilma Žaltauskaitė. Vilnius : Lietuvos istorijos insttuto leidykla, 2015 – 554. ISBN 978-609-8183-02-3
 • Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais T. 2 / Lietuvos istorijos institutas ; sudarytoja Ramunė Šmigelskytė – Stukienė. – Vilnius Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015 – 454 p.. ISBN 978-609-8183-01-06
 • Sukilėlių būrių Žemaitijoje monografija : Lietuvos istorijos institutas : parengė Ieva Šenavičienė, Dainius Junevičius. – Vilnius Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, – 244. ISBN 978-9955-847-99-1.
 • Pasipriešinimo judėjimai Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais: lenkų pogrindis 1939-1945 m. Arūnas Bubnys ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 538 p. ISBN 978-9955-847-96-0
 • Vilnius – Lietuvos sostinė: problema tautinės valstybės projekte (XIX a. pabaiga – 1940 m.) Dangiras mačiulis, Darius Staliūnas ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 324 p. ISBN 978-9955-847-97-7.
 • Tarp ūkininko ir piliečio: modernėjančios Lietuvos politinės minties istorija Justinas Dementavičius ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 352 p. ISBN 978-9955-847-95-3.
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 19/2014 Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 233 p. ISSN 1392-2343
 • Lietuvos etnologija 15(24). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, – 248 p. ISSN 1392-4028.
 • Lietuvos archeologija, 41 Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2015. -216 p. ISSN 0207-8694.
 • Lietuvos istorijos metraštis 2014.2 Lietuvos istorijos institutas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 248 p. ISSN 0202-3342.
 • XVIII a. studijos, T. 2. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Valstybė. Kultūra. Edukacija : straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė – Stukienė Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, – 384 p. ISBN 978-9955-847-94-6
 • Atminties kultūrų dialogai Ukrainos, Lietuvos, Baltarusijos (ULB) erdvėje sudarytojai Alvydas Nikžentaitis, Michal Kopczynski. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 348 p. ISBN 978-9955-847-93-9
 • Lietuvos metrika. Knyga Nr. 17 (1530-1536) Užrašymų knyga 17 parengė Laimonas Karalius, Darius Antanavičius . – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. XLVI, 706 p. ISBN 978-9955-847-92-2
 • Lietuvos istorijos metraštis 2014.1 Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 196 p. ISSN 0202-3342
 • Mano autobiografija: rašau Sibire, Taišeto apyl. 1953-1956 metais. Juozas Markevičius ; parengė Gediminas Rudis; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius; Lietuvos istorijos instituto leidykla, 20015, -348 p. ISBN 978-9955-847-90-8
 • Lietuvos istorija T. X, D. II, Nepriklausomybė (1918-1940 m.) Lietuvos istorijos institutas ; [redaktorių kolegija: Jūratė Kiaupienė (ats. Red.). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 640 p. ISBN 978-9955-847-91-5