LEIDŽIAMAS NUO 2014 METŲ
ISSN 2351-6968

. Redakcinė kolegija


Dr. Lina BALAIŠYTĖ,
Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Prof. dr. Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI,
Europos koledžas Natoline (Lenkija)

Dr. Liudas GLEMŽA,
Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. Robertas JURGAITIS,
Lietuvos edukologijos universitetas

Dr. Andrej MACUK,
Baltarusijos mokslų akademijos Baltarusijos istorijos institutas

Dr. Gintautas SLIESORIŪNAS,
Lietuvos istorijos institutas

Dr. Adam STANKEVIČ,
Lietuvos istorijos institutas (sekretorius)

Doc. dr. Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ,
Lietuvos istorijos institutas (pirmininkė)

Dr. Asta VAŠKELIENĖ,
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Prof. habil. dr. Andrzej B. ZAKRZEWSKI,
Varšuvos universitetas

LII