PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 41


Virselis_41_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 417–8 Kurila, L., PRATARMĖ
STRAIPSNIAI / ARTICLES
9–44 Žilinskaitė, A., TŠCINECO KULTŪRA LIETUVOJE / THE TRZCINIEC CULTURE IN LITHUANIA
45–80 Kurila, L., ŽMONIŲ KAULŲ IŠ RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ AMS 14C DATAVIMAS: REZULTATAI, PERSPEKTYVOS / AMS 14C DATING OF HUMAN BONES FROM EAST LITHUANIAN BARROWS: RESULTS AND PERSPECTIVES
81–110 Vengalis, R., LIETUVOS ARCHEOLOGINIO ŽEMĖLAPIO REPREZENTATYVUMAS / THE REPRESENTATIVITY OF THE LITHUANIAN ARCHAEOLOGICAL MAP
111–130 Jatautis, Š., ĮVADAS Į PALEODEMOGRAFIJĄ: SĄVOKOS, TYRIMAI IR PROBLEMATIKA / INTRODUCTION TO PALAEODEMOGRAPHY: CONCEPTS, RESEARCH, AND PROBLEMS
131–142 Piombino-Mascali, D., Urbanavičius, A., Daubaras, M., Kozakaitė, J., Miliauskienė, Ž., Jankauskas, R., THE LITHUANIAN MUMMY PROJECT: A HISTORICAL INTRODUCTION / LIETUVOS MUMIJŲ PROJEKTAS – ISTORINĖ APŽVALGA
143–168 Luik, H., Kadakas, U., Kadakas, V., Maldre, L., BONE AND ANTLER WORKING IN THE TALLINN SUBURB OF KIVISILLA, 14TH–19TH CENTURIES: THE RESULTS OF THE ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS AT TARTU ROAD 1 / KAULO IR RAGO APDIRBIMAS TALINO TIVISILLA PRIEMIESTYJE XIV–XIX A.: TARTU KELIAS 1 ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ REZULTATAI

169–184

Jokubauskas, V., KARININKO PETRO TARASENKOS TARNYBA LIETUVOS KARIUOMENĖJE / THE MILITARY SERVICE OF LITHUANIAN ARMY OFFICER PETRAS TARASENKA

RECENZIJOS / REVIEWS
185–192 Vengalis, R., BLIUJIENĖ, A. ROMĖNIŠKASIS IR TAUTŲ KRAUSTYMOSI LAIKOTARPIAI (=LIETUVOS ARCHEOLOGIJA, III). KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LEIDYKLA, 2013, 750 P.
KONFERENCIJOS / CONFERENCES
193–197 Vaitkevičius, V., PROF. MARIJOS GIMBUTIENĖS SKAITYMŲ ERDVĖ
197–201 Petrauskas, G., Petrauskienė, A., 12-OJI ŠIUOLAIKINĖS IR ISTORINĖS TEORINĖS ARCHEOLOGIJOS KONFERENCIJA „TAMSIEJI NAUJAUSIEJI LAIKAI: TOTALITARIZMO, AUTORITARIZMO IR REPRESIJŲ ARCHEOLOGIJA“
201–202 Piličiauskienė, G., 20-OJI EUROPOS ARCHEOLOGŲ ASOCIACIJOS KONFERENCIJA STAMBULE (20TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF ARCHAEOLOGISTS)
DISERTACIJOS / THESES
203–204 Banytė-Rowell, R., SIGITOS BAGUŽAITĖS-TALAČKIENĖS DAKTARO DISERTACIJA „MATERIALIOJI GINTARO TRADICIJA VAKARŲ LIETUVOS KAPINYNUOSE SU AKMENŲ VAINIKAIS LYGINAMAJAME BALTŲ KULTŪRŲ KONTEKSTE. SOCIALINIS ASPEKTAS“
204–208 Kurila, L., RŪTOS KAČKUTĖS DAKTARO DISERTACIJA „ROMĖNIŠKOJO GELEŽIES AMŽIAUS VISUOMENIŲ SOCIALINĖ ANALIZĖ BALTIJOS JŪROS REGIONE“
LII