PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 39


Virselis_39_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 397–8 Kurila, L., PRATARMĖ
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Viduramžių–naujausiųjų laikų archeologija / Medieval – Post-Medieval archaeology
11–40 Kuncevičius, A., Jankauskas, R., Laužikas, R., Augustinavičius, R., Šmigelskas, R., RYTŲ LIETUVOS TERITORINIS MODELIS I–XV A. / TERRITORIAL MODEL OF EASTERN LITHUANIA IN THE 1ST–15TH CENTURIES AD
41–52 Blaževičius, P., Bugys, P., REIKŠMINGAS XIV A. PABAIGOS ĮTVARINIŲ ŠARVŲ DETALĖS RADINYS VILNIAUS ŽEMUTINĖJE PILYJE / A SIGNIFICANT FIND OF LATE 14TH CENTURY SPLINT ARMOUR ELEMENT FROM THE LOWER CASTLE IN VILNIUS
53–72 Blaževičius, P., Žiliukienė, J., VILNIAUS ŽEMUTINĖS PILIES GYVENTOJŲ PARAZITOLOGINĖ APLINKA – TYRIMŲ REZULTATAI IR ARCHEOPARAZITOLOGIJOS PERSPEKTYVOS / THE PARASITOLOGICAL ENVIRONMENT OF THE INHABITANTS OF THE LOWER CASTLE IN VILNIUS – RESEARCH RESULTS AND THE ARCHAEOPARASITOLOGICAL PERSPECTIVE
73–96 Kozakaitė, J., Jankauskas, R., ILGŲJŲ KAULŲ LŪŽIAI IR IŠNIRIMAI XIV–XVII A. ALYTUJE / THE ANALYSIS OF LONG BONE FRACTURES AND DISLOCATIONS IN 14TH–17TH CENTURY ALYTUS, LITHUANIA
97–120 Jatautis, Š., Mitokaitė, I., SENOJO PANEVĖŽIO GYVENTOJAI XVI–XVII A.: BIOARCHEOLOGINĖ ANALIZĖ / INHABITANTS OF OLD PANEVĖŽYS IN THE 16TH–17TH CENTURIES: BIOARCHAEOLOGICAL ANALYSIS
121–144 Nabažaitė, R., IKIREFORMACINIO LAIKOTARPIO RELIGINIAI SIUŽETAI KLAIPĖDOS RELJEFINIUOSE KOKLIUOSE / PRE-REFORMATION RELIGIOUS SUBJECTS IN KLAIPĖDA RELIEF STOVE TILES
145–176 Šimkutė, I., XVI–XIX A. STIKLINIAI BUTELIAI KLAIPĖDOJE: TIPOLOGIJA, CHRONOLOGIJA, REIKŠMĖ / 16TH–19TH CENTURY GLASS BOTTLES IN KLAIPĖDA: TYPOLOGY, CHRONOLOGY, AND SIGNIFICANCE
177–234 Vėlius, G., Žygelis, D., POKARIO LIETUVOS PARTIZANŲ BUNKERIAI MĖNAIČIŲ IR BALANDIŠKIO K. (GRINKIŠKIO SEN., RADVILIŠKIO R.) / LITHUANIAN POST-WAR PARTISAN BUNKERS IN MĖNAIČIAI AND BALANDIŠKIS VILLAGES (GRINKIŠKIS ELDERSHIP, RADVILIŠKIS DISTRICT)
Archeologinių tyrimų metodika / Archaeological investigation methods
235–254 Petrauskas, G., Vaitkevičius, V., ARCHEOLOGINIŲ SLUOKSNIŲ PLOVIMAS LIETUVOJE IR BAJORŲ ARCHEOLOGINĖS EKSPEDICIJOS PATIRTIS / THE WET SIEVING OF ARCHAEOLOGICAL LAYERS IN LITHUANIA AND THE EXPERIENCE OF THE BAJORAI ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION
255–284 Piličiauskas, G., KURŠIŲ NERIJOS ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ STRATEGIJOS / ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION STRATEGY IN THE CURONIAN SPIT
Lietuvos archeologijos istorija / History of Lithuanian archaeology
285–308 Montvydas, Ž., SENIAI PAMESTA, IŠ NAUJO ATRASTA: ŠLIKTINĖS LOBIAI / LONG LOST AND FOUND AGAIN: THE ŠLIKTINĖ HOARDS
309–342 Krajewska, M., ANTONI ZABORSKI AND HIS COLLECTOR‘S PASSION / ANTANAS ZABORSKIS IR JO AISTRA KOLEKCIONAVIMUI
RECENZIJOS / REVIEWS
343–348 Kuncevičius, A., RACKEVIČIUS, G. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI VILNIUJE. XVI A. KOKLINIŲ KROSNIŲ REKONSTRUKCIJA. XVI A. KOKLIŲ KATALOGAS. VILNIUS: NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI, 2012, 479 P.
349–354 Katalynas, K., „IŠVIRKŠČIAS PASAULIS“, ARBA „KUO BAIGIASI BANDYMAI KINKYTI VEŽIMĄ PRIEŠ ARKLĮ“
355–360 Vėlius, G., URBANAVIČIUS, V. SUGRĄŽINTA PRAEITIS. VILNIUS: NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI, 2011, 410 P.
KONFERENCIJOS / CONFERENCES
361–366 Kurila, L., TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „SACRED LANDSCAPES IN THE BALTIC REGION” („SAKRALINIAI KRAŠTOVAIZDŽIAI BALTIJOS REGIONE“)
366–368 Piličiauskas, G., 18-OJI EUROPOS ARCHEOLOGŲ ASOCIACIJOS KONFERENCIJA HELSINKYJE
368–371 Žilinskaitė, A., 2012 M. TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „NAUJAUSI ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI“
372–373 Remeikaitė, L., TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „JONO PUZINO SKAITYMAI VII“
DISERTACIJOS / THESES
374–378 Simniškytė, A., ROLANDO TUČO DAKTARO DISERTACIJA „LIETUVOS TERITORIJOS APGYVENDINIMO RAIDA I–XII A.“
378–382 Čivilytė, A., ELENOS PRANCKĖNAITĖS DAKTARO DISERTACIJA „EŽERŲ GYVENVIETĖS PIETRYČIŲ BALTIJOS REGIONE ANKSTYVUOJU METALŲ LAIKOTARPIU“
JUBILIEJAI / ANNIVERSARIES
383 Stankus, J., ALGIMANTUI MERKEVIČIUI – 80
IN MEMORIAM
384–385 Zabiela, G., ŽODIS APIE ALGIRDĄ VARNĄ
LII